Utvekslingsavtale mellom Universidad Mayor de San Andrés og Sosialantropologisk institutt

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) ble etablert allerede i 1830 og er det største universitetet i Bolivia. Universitetet har solid internasjonal forskning og samarbeid med flere skandinaviske institusjoner. UMSA ligger i La Paz, som reflekterer landets multietniske karakter. Bolivia og Guatemala er de eneste landene i Latin-Amerika der urbefolkningsgrupper utgjør over halvparten av befolkningen.

Hvem kan søke?

Studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi har fortrinn på plassene, men andre SV-studenter oppfordres også til å søke.

Det er god kapasitet med 10 plasser hvert høstsemester.

Språk

Undervisningen foregår hovedsakelig på engelsk. Noe undervisning kan være på spansk med simultanoversetting til engelsk.

Grunnleggende spanskkunnskaper anbefales, men er ikke et krav.

Det er mulig å delta på spanskkurs i forkant av undervisningsstart. Kurset arrangeres av et språkinstitutt utenfor UMSA og betales av studentene (USD 10-15  per time). Hvis det er mange norske studenter med interesse for spanskkurs, kan UMSA arrangere eget 40 timers språkkurs uten studiepoeng i august.

Hvilke emner kan jeg ta?

UMSA tilbyr et ferdig studieprogram, Intercultural Field-School Program: Bolivia, på 30 studiepoeng (ECTS). Programmet må gjennomføres i sin helhet. Det er eventuelt mulig å ta emner i tillegg, men det anbefales ikke da selve programmet tilsvarer studier på fulltid. Det er kun norske utvekslingsstudenter (fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo) på programmet.

Programmet består av følgende emner:

  • "Andean Cultures, Politics and Rituality" (5 studiepoeng)
  • "Ethnicity and State in Bolivia" (5 studiepoeng)
  • "Guided visits: a field experience" (5 studiepoeng).
  • "Vivir bien and Madre Tierra: Beyond development. Analysis and perspectives." (5 studiepoeng)
  • "Political ecology and development" (10 studiepoeng)

Det gis ca. 70 undervisningstimer i løpet av studiet. Omtrent halvparten foregår utenfor klasserommet. Da underviser en antropolog på historisk og kulturelt viktige steder som museer, parlamentet, markeder og festivaler. Studentene skal gjennomføre, og skrive rapport fra, minst seks slike ekskursjoner. Det er krav om 70% deltakelse i undervisningen. Ved færre enn to utvekslingsstudenter fra Norge, kan undervisningstilbudet bli noe redusert.

Eksamen er i form av essayer og skriftlige eksamener. UMSA gir karakterer i samsvar med UiOs bokstavkarakterskala A - F.

Hvor lenge varer semesteret?

1. september til 30. november.
Ankomst til La Paz: senest i slutten av august.

Eventuelt språkkurs: august.
Ankomst til La Paz hvis du skal delta på språkkurs: senest i slutten av juli.

I oktober er det to uker undervisningsfri som kan benyttes til å reise på egenhånd.

Hva koster det?

USD 4000. Beløpet betales til bankkonto i juni/juli. Avgiften inkluderer undervisning, ekskursjoner og pensummateriell.

Bolig

UMSA er behjelpelig med å formidle leie av bolig på det private boligmarkedet for studenter som ønsker det.

Annet

Hvis du får plass på avtalen, sender UMSA deg en e-post i april med informasjon om studiet og orientering om praktiske forhold.

Godkjenning

Studieprogrammet ved UMSA kan godkjennes som 30 studiepoeng av de følgende emnene:

Studieprogrammet ved UMSA vil ikke godkjennes som andre enn de nevnte sosialantropologi-emnene.

Du trenger ikke søke om spesifisert forhåndsgodkjenning av studieprogrammet ved UMSA dersom du ønsker det godkjent som frie emner eller de nevnte sosialantropologi-emnene.

Endelig godkjenning søker du om når du kommer tilbake fra Bolivia-oppholdet. I søknaden spesifiserer du hvilke sosialantropologiemner du ønsker studieprogrammet fra UMSA skal erstatte.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar. Slik søker du.

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Bolivia

By

La Paz

Nettside

http://www.umsa.bo


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Sosialantropologisk institutt

Studenter som har vært her tidligere

Intervju med student