Utvekslingsavtale mellom Universidade Federal de Santa Catarina (USAC) og Universitetet i Oslo

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) er Brasils tredje største universitet. Det ligger i Florianópolis som har ca. en halv million innbyggere.

Oppholdet organiseres av UiOs partner USAC -The University Studies Abroad Consortium.

Hvem kan søke?

Bachelorstudenter fra de fleste fagmiljøer.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng for å søke.

Karakterkrav:snitt på C eller over.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • farmasi
  • odontologi

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.
Språkkrav:

  • 4 eller bedre fra videregående

eller

  • TOEFL 79 (Internet based test) eller IELTS 6.0.

Informasjon om TOEFL test

Informasjon om IELTS.

Engelsktest må være avlagt og resultatene lastet opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen 15. september/15.febrar.

Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Hvilke emner kan jeg ta?

Alle må avlegge en sammensetting av obligatorisk språkkurs + valgfrie emner. Se mer informasjon om emner på  USACs nettsider.

Hvis du ikke har grunnleggende kunnskaper i portugisisk, må du avlegge introduksjonskurs i portugisisk (Track I). Emner på 100-nivå vil ikke kunne inngå i graden din ved UiO.

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Antall credits per semester full tid: 15 credits

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.
Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kun etter skriftlig avtale med fakultetet.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: slutten av august til begynnelsen av desember.
Vårsemester: midten av januar til midten av mai.

Det er også mulighet for sommerkurs av ca. fire ukers varighet. Det er mest aktuelt for UiO-studenter å søke til Summer session II
 

Hva koster det?

Som regel 2-4 gratisplasser per semester. Flere gratisplasser tilgjengelig på sommerkursene

For informasjon om skolepenger, se Fees and deadlines og velg semesteret du tenker å utveksle. Skolepenger står under Program fees.
UiO-studenter betaler 25% av den oppgitte summen.

Bolig

Det er mulig med innkvartering i vertsfamilier, eller leiligheter i nærheten av campus.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Brasil

By

Florianópolis

Nettside

http://ufsc.br/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Studenter som har vært her tidligere

Guro Slinning dro til Brasil i 2014