Utvekslingsavtale mellom Universidade de São Paulo og Universitetet i Oslo

USP er regnet som Brasils største og beste universitet. Universitetets hovedcampus ligger i utkanten av sentrum i São Paulo.

São Paulo er en millionby kjent for å være Brasils kommersielle metropol. Paolistaene, som innbyggerne kalles, skryter ofte av det pulserende utelivet og de fremragende restaurantene med mat fra alle verdenshjørner.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studierprogram som tilfredsstille språkkravet kan derfor søke seg hit. Avtalen er godt egnet for studenter som skal avlegge frie emner.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: C eller bedre

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

 • medisin
 • farmasi
 • odontologi
 • rettsvitenskap
 • psykologi

Pga mangel på kapasitet kan ikke utvekslingsstudenter ta emner ved fakultetet for økonomi (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade)

Språk

Undervisningsspråket er portugisisk.

Språkkrav: 20 studiepoeng i portugisisk på 1000-nivå eller tilsvarende kunnskaper før avreise.
Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen. Dersom du har avlagt emner i portugisisk ved UiO trenger du ikke laste opp dokumentasjon på dette i SøknadsWeb. Mer om dokumentasjon av språkkrav.

Studentene blir testet i språket når de ankommer USP, og kurs i portugisisk blir tilbudt parallelt med ordinær undervisning gjennom semesteret.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over fakulteter og institutter

Normal arbeidsmengde pr. semester: 20 creditos på lavere grad, og 12 creditos på høyere grad.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.
Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kun etter skriftlig avtale med fakultetet.

Hvor lenge varer semesteret?

Semester 1: midten av februar - slutten av juli
Semester 2: begynnelsen av august - begynnelsen av desember

Hva koster det?

Antall gratisplasser varierer per semester, som regel 2-3

Bolig

USP har ikke egne studentboliger, men kan formidle kontakt med rimelige overnattingssteder. Les mer på USPs hjemmesider

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

I SøknadsWeb må du også laste opp følgende innen fristen:

 • anbefalingsbrev. Bachelorstudenter kan bestille generelt anbefalingsbrev fra infosenteret på sitt fakultet (gjelder ikke studenter på Det juridiske fakultet).
 • anbefalingsbrev fra en vitenskapelig ansatt (foreleser/seminarleder) ved UiO dersom du skal søke på emner ved Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
 • dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen.
  Dersom du har avlagt studiepoeng i portugisisk ved UiO trenger du ikke dokumentere dette i SøknadsWeb. Mer om dokumentasjon av språkkrav.

   

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Brasil

By

São Paulo

Nettside

http://www.usp.br/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo