Utvekslingsavtale mellom Universidad Andrés Bello (USAC) og Universitetet i Oslo

Universidad Andrés Bello er ansett som et av Chiles beste private universiteter. Andrés Bello har to campuser i Santiago, i tillegg til en i Viña del Mar.

Oppholdet organiseres av UiOs partner USAC -The University Studies Abroad Consortium.

 

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste bachelorprogram kan derfor søke seg hit. Avtalen er særlig egnet for studenter som skal avlegge frie emner.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: C eller bedre.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • farmasi
  • odontologi
  • psykologi
  • rettsvitenskap

Språk

Undervisningsspråket engelsk og spansk. Alle studenter må avlegge obligatorisk språkkurs i spansk.  Se mer informasjon under "Hvilke emner kan jeg ta?"

Språkkrav:

  • 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole eller TOEFL 79 (Internet based test) eller IELTS 6.0.
  • grunnleggende kunnskap i spansk (fra videregående eller tilsvarende)

Informasjon om TOEFL test

Informasjon om IELTS.

En evtentuell engelsktest må være avlagt og resultatene lastet opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen.

Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkrav må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Alle må avlegge en sammensetting av obligatorisk språkkurs + valgfrie emner. Se mer informasjon om emner på USACs nettsider.

Hvis du ikke har grunnleggende kunnskaper i spansk, må du avlegge introduksjonskurs i spansk (Track I). Emner på 100-nivå vil ikke kunne inngå i graden din ved UiO.

Antall credits per semester full tid: 15 credits

Ved sommerkurs kan du ta emner på 3 eller 4 credit per session. 1 credit tilsvarer 2 studiepoeng ved UiO.

For ytterligere informasjon om uttelling av studieoppholdet, kontakt fakultetet.
Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med fakultetet.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: slutten av august til begynnelsen av desember.
Vårsemester: Begynnelsen av januar til slutten av april.

Det er også muligheter for sommerkurs på ca en måned (enten mai/juni eller juli/august. 
Søknadsfrist er 15. februar.

Hva koster det?

Antall gratisplasser per semester varierer. Hvis du får tilbud om et gratisplass vil dette kun inkludere fritak for skolepenger.

For informasjon om skolepenger, se Fees and deadlines og velg semesteret du tenker å utveksle. Skolepenger står under Program fees.

UiO-studenter betaler 25% av den oppgitte summen. Det er muligheter for stipend fra USAC på US$500 per sommerkurs, eller US$1000 per semester for én student. Utvelgelsen foretas av UiO og baseres på karakterer fra UiO.

Du kan også søke støtte fra Lånekassen til sommerkurs

 

Bolig

USAC er behjelpelig med bolig ved vertsuniversitetet, bl.a. gjennom innkvartering i vertsfamilier.

Visum

Du trenger visum til Chile kun dersom du skal være i landet i mer enn tre måneder.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Universitetet i Oslo