Utvekslingsavtale mellom Universidad de Costa Rica (USAC) og Universitetet i Oslo

Oppholdet organiseres av UiOs partner USAC -The University Studies Abroad Consortium.

Hvem kan søke?

Bachelorstudenter fra de fleste fagmiljøer.
Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng for å søke.

Karakterkrav: Snitt på C eller over.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:
•medisin
•farmasi
•odontologi

Vær oppmerksom på at dette er en avtale om kun sommerkurs.

Kursene foregår i regi av Universidad de Costa Rica i byen San Ramon, midtveis mellom San José og Puntarenas.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Språkkkrav: 4 eller bedre fra norsk videregående skole.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Informasjon om emner

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Ved sommerkurs kan du ta emner på 3 eller 4 credit per session. 1 credit tilsvarer 2 studiepoeng ved UiO.

For ytterligere informasjon om uttelling av studieoppholdet, kontakt fakultetet.
Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: Begynnelsen av september til midten av desember
Vårsemester: Midten av januar til midten av mai

Sommerkurs: Ca. en måneds varighet i enten mai/juni eller juli/august.

Hva koster det?

Antall gratisplasser per semester varierer.
Mulighet for plasser med skolepenger.

For informasjon om skolepenger, se Fees and deadlines og velg semesteret du tenker å utveksle. Skolepenger står under Program fees.
UiO-studenter betaler 25% av den oppgitte summen.

Det er muligheter for stipend fra USAC på US$500 per sommerkurs, eller US$1000 per semester for én student.
Utvelgelsen foretas av UiO og baseres på karakterer fra UiO.

Du kan søke støtte fra Lånekassen til sommerkurs

Bolig

UCR ordner med innkvartering hos vertsfamilier. Dersom andre bomuligheter ønskes, må dette ordnes på egenhånd.

Visum

Du trenger oppholdstillatelse i Costa Rica, dette ordnes etter ankomst.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar. Slik søker du.

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Costa Rica

By

San José og San Ramon

Nettside

http://www.ucr.ac.cr


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Universitetet i Oslo