Utvekslingsavtale mellom Pontificia Universidad Católica del Perú og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

La Pontificia Universidad Católica del Perú ble grunnlagt og godkjent ved lov som universitet i 1917. Det fikk ærestittelen Pontificia av pavestolen ved pavelig dekret den 30. september 1942.

Hvem kan søke?

60 studiepoeng ved UiO må være avlagt før avreise, og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppa. Du bør ha avlagt 20 studiepoeng i spansk eller ha tilsvarende forkunnskaper i spansk før avreise. Studenter innen spansk, Latin-Amerikastudier og Lektorprogrammet med spansk har fortrinnsrett til bruk av avtalen, men den er også åpen for studenter fra andre studieprogrammer ved UiO.

Informasjon om søknadsprosessen

Språk

Spansk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet/fagmiljø.

For å oppnå 30 studiepoeng ved UiO kreves normalt 15 créditos per semester for bachelorstudenter.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: medio august - medio desember
Vårsemesteret: medio mars - medio juli

Hva koster det?

Det skal betales USD 280 pr. credit i skolepenger. For et semester utgjør dette ca. USD 4200. I tillegg skal det betales en registreringsavgift på USD 50. For oppdatert informasjon se her

70 % av beløpet blir dekket av Lånekassen i form av stipend mens 30 % blir lagt til studielånet. Se Lånekassen

Bolig

Vertsuniversitetet vil vanligvis opplyse om muligheter til å søke bolig.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb