Utveksling gjennom bilaterale fakultetetsavtaler

UiOs fagmiljøer har mer enn 100 bilaterale avtaler med universiteter i hele verden. Utveksling gjennom bilaterale avtaler har vanligvis ingen stipender knyttet til seg, men gir mange spennende utvekslingsmuligheter.

Hvem kan søke?

  • Du må være student på et studieprogram ved UiO
  • Du må ha avlagt et minst 60 studiepoeng før avreise.
  • Noen avtaler kan ha ytterligere krav, til for eksempel studienivå, fagtilhørighet og språkkunnskaper. Sjekk den enkelte avtalesiden, eller kontakt din studieveileder!

Om bilaterale avtaler

Bilaterale avtaler er utvekslingsavtaler som er inngått mellom fagmiljøer på UiO og en annen utdanningsinstitusjon, og som ikke er del av stipendprogram som Erasmus og Nordplus/Nordlys.

Utveksling gjennom en bilateral avtale gir deg mulighet for å tilbringe en periode (fra 3 - 12 måneder) ved et universitet i utlandet som en del av graden ved UiO.

Valgmulighetene avhenger av hvilke avtaler ditt fagmiljø har inngått, da utvekslingen foregår gjennom sentre, institutter eller fakulteter som har inngått utvekslingsavtaler seg i mellom.

Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 7. nov. 2019 12:34