Utveksling gjennom Erasmus+

Erasmus+ er et europeisk utvekslingsprogram. Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ mottar et stipend. Gjennom EU-programmet Erasmus+ kan du få stipend når du reiser på utveksling - både for studieopphold og praksisopphold.

Erasmus+ omfatter student- og praksisutveksling til partnere i de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene, samt med partnere i Makedonia, Serbia og Tyrkia.

UiO har erasmusavtaler med universiteter i de fleste europeiske land.

Om studie- og praksisopphold i Erasmus+

Brexit: Utveksling til Storbritannia etter 2020

31. januar 2020 forlot Storbritannia EU og EØS-avtalen. Ut 2020 går alt samarbeid om studier, studentutveksling og forskning som normalt.

Mange institutter ved UiO har inngått tilleggsavtaler til Erasmus-avtalene sine i Storbritannia. De som har inngått slike tilleggsavtaler vil fortsatt kunne tilby gratis utvekslingsplasser ved våre partneruniversiteter i Storbritannia dersom landet forlater Erasmus-programmet. Erasmus+ stipendet vil da falle bort, men du vil (slik som alle andre studenter som reiser via bilaterale avtaler) kunne motta støtte fra Lånekassen til utenlandsoppholdet. Les mer på Lånekassens nettsider om hvor mye du kan motta i støtte. 

Vi anbefaler alle UiOs studenter som ønsker å studere i Storbritannia etter 2020 om å forhøre seg med internasjonal koordinator på institutt eller fakultetsnivå for informasjon om det er inngått en tilleggsavtale til Erasmus-avtalen med lærestedet du ønsker å utveksle til. 

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt - vi hjelper deg på vei!

Mer om Erasmus+

Erasmus Student Charter

Les om rettighetene og pliktene du har som student gjennom Erasmus+: