Studieopphold gjennom Erasmus+

Erasmus+ er et europeisk utvekslingsprogram. Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ mottar et stipend.

Erasmus+ omfatter student- og ansattutveksling til partnere i de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene, samt med partnere i Makedonia, Serbia og Tyrkia.

UiO har erasmusavtaler med universiteter i de fleste europeiske land.

BREXIT: Det er knyttet usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannias deltagelse i Erasmus+-programmet.

Mange studenter lurer på om det fortsatt er mulig å dra på utveksling til Storbritannia dersom landet går ut av EU (Brexit). Det er det. Mange britiske partneruniversiteter vil fortsette å tilby gratisplasser fram til 2021, selv om Erasmus+-stipendet skulle falle bort. Brexit vil ikke påvirke muligheten til å søke om støtte til utveksling gjennom Lånekassen. Vi anbefaler alle UiOs studenter som ønsker å studere i Storbritannia til høsten, om å snakke med internasjonal koordinator på institutt eller fakultet for oppdatert informasjon om den enkelte utvekslingsavtale.

Hvem kan søke?

  • Du må være student på et studieprogram ved UiO når du søker og under utvekslingsoppholdet.
  • Utvekslingen må kunne godkjennes som en del av graden din ved UiO.
  • Du må ha bestått minst 30 studiepoeng når du søker.
  • Du må ha bestått 60 studiepoeng ved selve avreisen.
  • Mange erasmusavtaler kan ha tilleggskrav utover dette, for eksempel til antall beståtte studiepoeng eller språkkunnskaper. Sjekk alltid den enkelte avtalesiden for nærmere informasjon.
  • Minimum oppholdslengde for studier i Erasmus+ er 3 måneder (90 dager). For praksisopphold er minimumslengde 2 måneder (60 dager).
  • Man kan reise på utveksling gjennom Erasmus+ i inntil 12 måneder per studienivå (BA/MA/PHD). Dersom du tidligere har vært på et helt års utveksling gjennom Erasmus+ på samme studienivå som du søker nå, kan du ikke søke om ny Erasmus-utveksling. Dette gjelder selv om den forrige utvekslingen var gjennom en annen institusjon enn UiO.

Du søker om et utvekslingsopphold gjennom Søknadsweb innen de to årlige fristene 15. februar og 15. september.

Søk om utveksling

Som Erasmus-student må du huske på å gjøre noen ting før, under og etter oppholdet.

Publisert 27. nov. 2014 13:58 - Sist endret 4. apr. 2019 11:25