Utveksling gjennom Erasmus+

Erasmus+ er et europeisk utvekslingsprogram. Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+ mottar et stipend. Gjennom EU-programmet Erasmus+ kan du få stipend når du reiser på utveksling - både for studieopphold og praksisopphold.

Erasmus+ omfatter student- og praksisutveksling til partnere i de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene, samt med partnere i Makedonia, Serbia og Tyrkia.

UiO har erasmusavtaler med universiteter i de fleste europeiske land.

Om studie- og praksisopphold i Erasmus+

Brexit: Utveksling til Storbritannia våren 2020

Storbritannia går etter planen ut av EU senest 31. januar 2020.

Det er knyttet usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU. Dette kan føre til konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmus-programmet, noe som betyr at det er usikkert om UiO-studenter som ønsker å reise dit på utveksling vårsemesteret 2020 kan motta Erasmus-stipend.

Mange institutter ved UiO har inngått tilleggsavtaler til Erasmus-avtalene sine i Storbritannia. De som har inngått slike tilleggsavtaler vil fortsatt kunne tilby gratis utvekslingsplasser ved våre partneruniversiteter i Storbritannia dersom landet forlater Erasmus-programmet. Erasmus+ stipendet vil da falle bort, men du vil (slik som alle andre studenter som reiser via bilaterale avtaler) kunne motta støtte fra Lånekassen til utenlandsoppholdet. Les mer på Lånekassens nettsider om hvor mye du kan motta i støtte. 

Vi anbefaler alle UiOs studenter som ønsker å studere i Storbritannia til våren om å forhøre seg med internasjonal koordinator på institutt eller fakultetsnivå for informasjon om det er inngått en tilleggsavtale til Erasmus-avtalen med lærestedet du ønsker å utveksle til. 

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt - vi hjelper deg på vei!

Mer om Erasmus+

Erasmus Student Charter

Les om rettighetene og pliktene du har som student gjennom Erasmus+: