Stipend gjennom Erasmus+

Studenter som reiser på studie- eller praksisopphold gjennom Erasmus+ får stipend. Stipendbeløpet avhenger av hvor du reiser og hvor lenge du er borte. Du kan få støtte i inntil 12 måneder per studienivå (BA/MA).

Stipendsatser

Erasmusstipendet skal dekke noen av merkostnadene du har når du studerer eller er i praksis i utlandet, men finansierer ikke hele oppholdet. Hvor mye du får i stipend avhenger av hvor du reiser.

For studieåret 2019-2020 er satsene for studieopphold:

  • € 460 per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK
  • € 410 per måned i de andre programlandene

For studieåret 2019-2020 er satsene for praksisopphold:

  • € 660 per måned i Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og UK
  • € 610 per måned i de andre programlandene

UiO overfører stipendet i norske kroner til din norske bankkonto. Vi bruker en fast omregningskurs mellom euro og kroner. Kursen settes når vi mottar stipendmidlene fra EU-kommisjonen. Eventuelle transaksjonskostnader fra banken din, for eksempel ved utbetaling til utenlandsk bankkonto, må du dekke selv.

Du får stipend for den faktiske utvekslingsperioden:

  • Startdato: den første dagen du av akademiske hensyn må være tilstede ved vertsinstitusjonen, for eksempel første undervisningsdag, velkomstarrangement eller lignende. For prakisopphold gjelder den første dagen du må være tilstede for å starte arbeidet. 
  • Sluttdato: den siste dagen du av akademiske hensyn må være tilstede ved vertsinstitusjonen, for eksempel siste dagen i eksamensperioden. For prakisopphold gjelder den siste dagen du må være tilstede før du avslutter arbeidet.  

Vertsinstitusjonen eller praksisstedet må bekrefte start- og sluttdato. Dersom du reiser til vertslandet tidligere enn nødvendig, for å delta på språkkurs eller lignende, vil du ikke få stipend for den perioden. Det gjelder også dersom du blir igjen i vertslandet etter at det akademiske oppholdet er over.

UiO får midler fra EU for ett akademisk år av gangen. Hvis du skal være på utveksling i to semestre, og utvekslingen går fra vår- til høstsemester, vil du derfor få erasmusstipend for ett semester av gangen.

Hva må jeg gjøre for å få stipend?

Når utbetales stipendet?

Stipendet utbetales som hovedregel i to omganger.

For studier:

  • Hoveddelen av stipendet betales vanligvis ut i september for utveksling i høstsemesteret, og i månedsskiftet januar/februar for utveksling i vårsemesteret.
  • Et restbeløp betales ut cirka fire uker etter at du har levert rapport og tatt den andre språktesten når du kommer hjem.

Vær oppmerksom på at stipendet betales ut gjennom UiOs lønnssystem. Beløpet kan derfor bli markert som lønn fra Universitetet i Oslo på studentens kontoutskrift, og UiO henter inn opplysninger om studentens skattekort i forkant.

UiO får midler fra EU for ett akademisk år av gangen. Hvis du skal være på utveksling i to semestre, og det utveksling går fra vår- til høstsemester, vil du derfor få erasmusstipend for ett semester av gangen.

For praksisopphold:

  • Hoveddelen av stipendet betales ut i forkant av oppholdet dersom AF har fått beskjed om praksisen i god tid før avreise.
  • Et restbeløp betales ut cirka fire uker etter at du har levert rapport og tatt den andre språktesten når du kommer hjem.

Hva skjer hvis jeg trekker meg?

Dersom du trekker deg fra erasmusoppholdet, må du betale tilbake hele stipendet. Det er viktig at du sier ifra til avtaleeier og SADM dersom du avbryter oppholdet, uansett årsak.

Ved avbrudd på grunn av sykdom kan du søke om fritak fra tilbakebetaling av hele eller deler av erasmusstipendet. Dette må dokumenteres med legeattest. Send en e-post til utveksling@uio.no.

 

Publisert 7. nov. 2014 13:51 - Sist endret 15. juli 2019 13:09