Learning Agreement

Alle studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+, både for studier og praksis, må fylle ut en Learning Agreement. Learning Agreement er en kontrakt mellom studenten, UiO og mottakerinstitusjon eller organisasjon.

Learning Agreement inneholder beskrivelse av hvilke emner du skal ta på utveksling, eller beskrivelse av opplegget for praksisoppholdet ditt. Du må også sette deg inn i og følge ditt fakultets prosedyre for godkjenning av utvekslingsopphold.

Studier:

Learning Agreement gir deg trygghet på at emner du avlegger på utveksling kan bli godkjent som del av graden din.

  • Underskriften fra UiO bekrefter at emnene du planlegger å avlegge på utveksling vil kunne inngå i ditt studieprogram.
  • Underskriften fra vertsuniversitetet bekrefter at emnene du har valg er i tråd med deres kurstilbud.

Fakultetet ditt sender deg Learning Agreement på e-post før du skal reise. Dersom du "låner" en avtale fra et annet fakultet, får du den tilsendt fra kontaktpersonen for avtalen.

Learning Agreement må signeres av deg, avtalekoordinator ved UiO og vertsinstitusjonen din.

Dersom du gjør endringer i kursene underveis i utvekslingen, må du også oppdatere Learning Agreement.

Learning Agreement - Student Mobility for Studies (docx)

Her finner du retningslinjer for utfylling av Learning Agreement (pdf).

Praksis:

Gjennom Erasmus+ kan norske studenter ta et praksisopphold ved en europeisk arbeidsplass som en del av studiet. Vertsinstitusjonene for praksisopphold kan være bedrifter, opplæringssentre, forskningssentre og andre organisasjoner. Det er også nylig åpnet for at praktikanter ved norske utenriksstasjoner i EU-land, Island, Tyrkia og Makedonia kan søke om stipend gjennom Erasmus+.

Praksisopphold i løpet av studiene må kunne inngå som en del av graden ved UiO. Snakk med studiekonsulent på programmet ditt om dette.

Learning Agreement for praksisopphold skal beskrive innholdet for praksisoppholdet ditt, og må signeres av studenten, ansvarlig enhet på UiO og mottakerorganisasjonen.

Learning Agreement - Student Mobility for Traineeships (docx)

 

Publisert 23. feb. 2016 18:42 - Sist endret 4. apr. 2019 12:43