UiO-avtalene

UiO-avtalene er bilaterale avtaler inngått av Universitetet i Oslo, og dermed ikke begrenset til ett fagmiljø. De aller fleste UiO-studenter kan derfor søke på UiO-avtalene. Disse avtalene er særlig egnet for studenter som skal ta frie emner.

Hvem kan søke?

 • Du må være tatt opp på et studieprogram ved UiO
 • Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker. Noen avtaler har krav om 90 studiepoeng.
 • Hvis du ikke har 60 studiepoeng fra UiO når du søker, men har høyere utdanning fra andre læresteder, må du laste opp bekreftet kopi på engelsk av eventuelle karakterutskrifter.

Hvordan søke

 • Du søker i SøknadsWeb.
 • Du kan søke på inntil tre UiO- eller Nordlys/Nordplus-avtaler, og tre avtaler totalt. Du kan også søke på avtaler på fakultetene.
 • Du kan endre søknaden og omprioritere fram til søknadsfristen.
 • Disse dokumentene må du laste opp

Søk om utveksling

Prioritering

Dersom du har søkt både gratis- og betalplasser og/eller avtaler ved flere fakulteter i tillegg til UiO/Nordlys-avtaler; fyll ut nettskjemaet hvor du vil bli bedt om å prioritere alle avtalene du har søkt på.

Hva skjer etter at du har søkt?

 • Du får normalt svar på søknaden innen en uke. Svaret blir sendt til din UiO-e-postadresse, så det er viktig at du sjekker denne.
 • Du må takke ja eller nei til plassen. Fristen for dette står i e-posten du får. Det er mulig å trekke seg etter at du har takket ja.
 • Du må fylle ut søknadsskjema fra det universitetet du takker ja til.
 • Hvis du må skrive et motivasjonsbrev til universitetet, får du beskjed om dette i e-post. Tips til å skrive motivasjonsbrev.
 • I noen tilfeller må du også levere ytterligere dokumentasjon. Du får mer informasjon om dette i e-posten.
 • Du må kontakte fakultetet ditt mht forhåndsgodkjenning av emner du planlegger å ta i utlandet

Du får informasjon om endelig opptak fra universitetet. De sender deg også informasjon om kurs/emner, studiestart, bolig og andre praktiske ting.

Mer om UiO-avtalene

UiO-avtalene er bilaterale avtaler inngått av Universitetet i Oslo, og dermed ikke begrenset til ett fagmiljø. UiO-avtaler er inngått med tanke på å gi UiOs studenter et mangfoldig utvalg av utvekslingsmuligheter.

På UiO-avtalene vil du finne både gratisplasser- og betalplasser. En betalplass innebærer at du må betale skolepenger - noe du kan søke støtte til fra Lånekassen.

Mer informasjon om den enkelte avtalen finner du på avtalens nettside.

Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 12. des. 2017 08:10