UiO-avtalene

UiO-avtalene er bilaterale avtaler inngått av Universitetet i Oslo, og dermed ikke begrenset til ett fagmiljø. De aller fleste UiO-studenter kan derfor søke på UiO-avtalene. Disse avtalene er særlig egnet for studenter som skal ta frie emner.

Hvem kan søke?

  • Du må være tatt opp på et studieprogram ved UiO
  • Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker. Noen avtaler har krav om 90 studiepoeng.
  • Hvis du ikke har 60 studiepoeng fra UiO når du søker, men har høyere utdanning fra andre læresteder, må du laste opp bekreftet kopi på engelsk av eventuelle karakterutskrifter.

Om UiO-avtalene

UiO-avtalene er bilaterale avtaler inngått av Universitetet i Oslo, og dermed ikke begrenset til ett fagmiljø. UiO-avtaler er inngått med tanke på å gi UiOs studenter et mangfoldig utvalg av utvekslingsmuligheter.

På UiO-avtalene vil du finne både gratisplasser- og betalplasser. En betalplass innebærer at du må betale skolepenger - noe du kan søke støtte til fra Lånekassen.

Mer informasjon om den enkelte avtalen finner du på avtalens nettside.

Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 7. nov. 2019 12:35