Opplasting av dokumenter

Når du søker på en UiO-avtale, må du laste opp dokumentasjon

Etter å ha valgt alternativer i SøknadsWeb får du opp en kvitteringsside. 
Nå skal du laste opp dokumenter, velg fanen Mine dokumenter i menylinjen øverst.

Hvis du ikke har et elektronisk vitenmål fra videregående skole, må du laste opp kopi av vitnemål fra videregående skole (på norsk) som bevis på engelskkunnskaper.
De fleste avtaleuniversiteter godtar 4 eller bedre i engelsk fra videregående. Noen få læresteder krever englesktest (TOEFL eller IELTS).
Sjekk alltid hver enkelt avtaleside mht engelskkrav.
Dersom du skal ta en TOEFL- eller IELTS-test, men resultatet ikke er klart før søknadsfristen, må du laste opp bekreftelse/kvittering på at du er meldt på til en slik test.

Ved UiO har du flere muligheter til å skanne dokumenter.

Klikk på Velg nytt dokument (nederst på siden).

Fyll inn navn på institusjon (f.eks. navn på videregående skole) og startdato (sluttdato trenger du ikke fylle inn).
Dersom du har færre enn 60 studiepoeng (30 for Nordlys) fra UiO når du søker, men har høyere utdanning fra andre læresteder laster du opp bekreftet kopi på engelsk av ev. karakterutskrifter.

Dokumentasjon på andre språkkunnskaper
Hvis du skal studere ved et universitet hvor undervisningen er på et annet språk enn engelsk, må du lste opp et dokument (på norsk) med en beskrivelse av dine språkkunnskaper i det aktuelle språket.
Forklar at du f.eks. har hatt språket  på videregående skole, tatt emner i språket ved UiO eller andre universiteter, andre typer språkkurs, lengre reiser eller opphold i landet/språkområdet, familieforhold (tospråklighet), eller andre relevante forhold.
Beskriv innholdet i de enkelte punktene og forklar læringsnivået. 

Anbefalingsbrev
Noen universiteter krever et anbefalingsbrev (Letter of Recommendation). For å få vite om dette gjelder på det universitetet du vil søke deg til, sjekk avtalesiden for det universitetet du vil søke til.
De aller fleste av våre partneruniversiteter i utlandet godtar generelle anbefalingsbrev som kan bestilles ved fakultetenes infosentre (unntatt Det juridiske fakultet). 
 

Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 11. des. 2018 12:47