USA

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 2. juli 2020 11:45

Cecilie utvekslet til San Jose State University våren 2020 som del av bachelorgraden i informatikk med digital økonomi og ledelse.

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 16. juni 2020 13:16

Stian utveksler til Penn State Law våren 2020 som del av mastergraden i rettsvitenskap.

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 16. juni 2020 12:02

Thanh utvekslet til San Jose State University våren 2020 som del av bachelorgraden i informatikk med digital økonomi og ledelse.

Studenter i solnedgang
Publisert 8. juni 2020 13:53

Elise utvekslet til UCSD våren 2020 som del av master i samfunnsøkonomi.

Studenter i San Diego
Publisert 5. juni 2020 12:49

Maren utvekslet til UCSD våren 2020 som del av profesjonsstudiet i psykologi.

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 22. jan. 2020 13:04

Amund utveksler til Penn State Law høsten 2019 og våren 2020 som del av mastergraden i rettsvitenskap.

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 22. jan. 2020 13:04

Markus reiste til Penn State Law høsten 2019 som del av mastergraden i rettsvitenskap.

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 22. jan. 2020 12:00

Elisabeth utveksler til Penn State Law høsten 2019 og våren 2020 som del av mastergraden i rettsvitenskap.

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 20. des. 2019 11:49

Amalie Sofie utveksler til St. Olaf College høsten 2019 og våren 2020 som del av bachelorgraden i musikkvitenskap.

Bildet kan inneholde: tre, gul, woody plante, offentlig område, anlegg.
Publisert 20. des. 2019 11:48

Selma utvekslet til St. Olaf College høsten 2019 som del av bachelorgraden i musikkvitenskap.