Utveksling gjennom Erasmus+

Gjennom EU-programmet Erasmus+ kan du få stipend når du reiser på utveksling - både for studieopphold og praksisopphold. Utvekslingen må kunne inngå som en del av graden din ved UiO.

Studie- og praksisopphold i Erasmus+

Spør oss - vi hjelper deg på vei!

Før oppholdet

Under og etter oppholdet

Erasmus Student Charter

Les om rettighetene og pliktene du har som erasmusstudent: