Utveksling gjennom Erasmus+

Gjennom EU-programmet Erasmus+ kan du få stipend når du reiser på utveksling - både for studieopphold og praksisopphold. Utvekslingen må kunne inngå som en del av graden din ved UiO.

Les mer om erasmusstipendet

Om studie- og praksisopphold i Erasmus+:

Erasmus 30 år

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt - vi hjelper deg på vei!

Erasmus Student Charter

Les om rettighetene og pliktene du har som student gjennom Erasmus+: