Utveksling gjennom Erasmus+

Gjennom EU-programmet Erasmus+ kan du få stipend når du reiser på utveksling - både for studieopphold og praksisopphold.

Utvekslingen må kunne inngå som en del av graden din ved UiO. Stipendbeløpet avhenger av hvor du reiser og hvor lenge du er borte. Du kan få støtte i inntil 12 måneder per studienivå (BA/MA).

BREXIT:
Storbritannia går etter planen ut av EU senest 29. mars 2019. Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmus+-programmet. Vi anbefaler alle UiOs studenter som ønsker å studere i Storbritannia til høsten, om å snakke med internasjonal koordinator på institutt eller fakultetsnivå for mer informasjon og mulige alternativer.

Les mer om erasmusstipendet (satser, kriterier, etc.)

Om studie- og praksisopphold i Erasmus+:

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt - vi hjelper deg på vei!

Erasmus Student Charter

Les om rettighetene og pliktene du har som student gjennom Erasmus+: