Utveksling gjennom Erasmus+

Gjennom EU-programmet Erasmus+ kan du få stipend når du reiser på utveksling - både for studieopphold og praksisopphold.

Utvekslingen må kunne inngå som en del av graden din ved UiO. Stipendbeløpet avhenger av hvor du reiser og hvor lenge du er borte. Du kan få støtte i inntil 12 måneder per studienivå (BA/MA).

Les mer om erasmusstipendet (satser, kriterier, etc.)

BREXIT:
Det er knyttet usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmus+-programmet, og om studenter som utveksler fra høsten 2019 vil kunne motta erasmusstipend.

Vi anbefaler alle UiOs studenter som ønsker å studere i Storbritannia fra høsten 2019, om å snakke med internasjonal koordinator på institutt eller fakultetsnivå for mer informasjon og mulige alternativer.

Mer om studie- og praksisopphold i Erasmus+:

Erasmus+ (ec.europa.eu)

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt - vi hjelper deg på vei!

Erasmus Student Charter

Les om rettighetene og pliktene du har som student gjennom Erasmus+:

Mer om Erasmus+