Praktisk før avreise

Før du reiser på utveksling må du huske å ordne med finansiering (støtte fra Lånekassen og eventuelle stipender), forsikringer, eventuelle vaksiner, samt semesteravgift, registrering og egenerklæringsskjema. Erasmusstudenter må også fylle ut Learning Agreement og ta språktest.

Finansiering

I tillegg kan du følge med i dagspressen, Universitas og på UiOs nettsider, der mange stipendier lyses ut.

Helseforsikring

 • Når du skal studere i utlandet i mindre enn 12 måneder eller har støtte fra Lånekassen, tar du med deg norske trygderettigheter til utlandet. Hvis du studerer i et annet nordisk land kommer du innunder trygdeordningene for det aktuelle landet.
 • Hvis du skal studere i et EØS-land/ Sveits må du ta med Europeisk Helsetrygdkort (helsenorge.no). Kortet er gratis, og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med borgerne i landet du befinner deg i.
 • Skal du studere utenfor EØS-område med lån fra Lånekassen vil du få tilsendt en bekreftelse på helserettigheter fra HELFO. Dersom du ikke får støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet mindre enn tolv måneder må du selv kontakte HELFO.

 • Hvis du ikke mottar støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet over tolv måneder, må du søke om frivillig medlemskap i NAV Internasjonalt. Mer informasjon finner du her.

 • Skal du på utveksling til USA er det mulig det amerikanske lærestedet ber om en mer detaljert beskrivelse av rettigheter til dekning av helsetjenester. Du kan kontakte Equian for å få dokumentasjonen som lærestedet i USA krever. De kan også sende deg et kort som du kan benytte hos behandlere i USA. Les mer om medlemskap i Equian for arbeidstakere og studenter i USA

 • Du bør orientere deg om hvilke rettigheter du har som student i utlandet (nav.no)

Tilleggsforsikring

 • Du må ha en tilleggsforsikring (sykeforsikring og reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Orienter deg om ulike forsikringsløsninger ved å ta kontakt med ulike selskaper eller for eksempel banken din.
 • ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for studenter i utlandet.

Vaksiner

 • Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. SiO - Helsetjenesten har tilbud om vaksinering og veiledning til studenter i forbindelse med utenlandsreiser.
 • Til noen land vil det kreves at du tar en røntgen av lungene. Du vil få informasjon hvis dette kreves i forbindelse med søknad til lærestedet i utlandet. Vi anbefaler da at du kontakter diagnosestasjonen ved Ullevål sykehus hvis du er bosatt i Oslo.

Egenerklæringsskjema før avreise

Registrering ved UiO

 • Du må betale semester- og Kopinor-avgift, og registrere deg som vanlig ved UiO det semesteret du er i utlandet. Du registrerer deg uten at det ligger emner i utdanningsplanen i perioden du er på utveksling. Les mer om registrering
 • Husk å holde din adresse og annen kontaktinformasjon i utlandet oppdatert i StudentWeb.

Spesielt for Erasmus+

Studenter som skal reise gjennom Erasmus+ må fylle ut Learning Agreement og ta språktest. Les mer om utveksling gjennom Erasmus+

Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 15. mars 2018 08:53