Praktisk før avreise

Finansiering

Tilretteleggingsbehov?

 • Lånekassen gir ekstrastipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av en funksjonsnedsettelse. Dette kan som hovedregel beholdes under utvekslingsopphold i utlandet, uansett studiested (gjelder også dysleksi). Ta kontakt med Lånekassen for informasjon om hvordan du kan beholde ekstrastipendet under utenlandsoppholdet.
 • Har du ytelser fra NAV? Kontakt i så fall NAV Internasjonalt for å avklare hvordan studier i utlandet virker inn på dine rettigheter til ytelser fra folketrygden. Du finner også mer informasjon på NAVs nettsider.
 • Stiftelsen Sofies Minde gir et eget stipend til studenter med bevegelseshemming som tar bachelor- eller mastergradsstudier i Norge eller i utlandet.   

Helseforsikring

 • Du er selv ansvarlig for å være tilstrekkelig forsikret under oppholdet.
 • Når du skal studere i utlandet i mindre enn 12 måneder eller har støtte fra Lånekassen, tar du med deg norske trygderettigheter til utlandet. Hvis du studerer i et annet nordisk land kommer du innunder trygdeordningene for det aktuelle landet.
 • Hvis du skal studere i et EØS-land/ Sveits må du ta med Europeisk Helsetrygdkort (helsenorge.no). Kortet er gratis, og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med borgerne i landet du befinner deg i.
 • Skal du studere utenfor EØS-område med lån fra Lånekassen vil du få tilsendt en bekreftelse på helserettigheter fra HELFO. Dersom du ikke får støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet mindre enn tolv måneder må du selv kontakte HELFO.

 • Hvis du ikke mottar støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet over tolv måneder, må du søke om frivillig medlemskap i NAV Internasjonalt. Mer informasjon finner du her.

 • Skal du på utveksling til USA er det mulig det amerikanske lærestedet ber om en mer detaljert beskrivelse av rettigheter til dekning av helsetjenester. Du kan kontakte Equian for å få dokumentasjonen som lærestedet i USA krever. De kan også sende deg et kort som du kan benytte hos behandlere i USA. Les mer om medlemskap i Equian for arbeidstakere og studenter i USA

 • Du bør orientere deg om hvilke rettigheter du har som student i utlandet (nav.no)

Tilleggsforsikring

 • Du må ha en tilleggsforsikring (sykeforsikring og reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Orienter deg om ulike forsikringsløsninger ved å ta kontakt med ulike selskaper eller for eksempel banken din.
 • ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for studenter i utlandet.

Registrering ved UiO

 • Du må betale semester- og Kopinor-avgift, og registrere deg som vanlig ved UiO det semesteret du er i utlandet. Du registrerer deg uten at det ligger emner i utdanningsplanen i perioden du er på utveksling. Les mer om registrering
 • Husk å holde din adresse og annen kontaktinformasjon i utlandet oppdatert i StudentWeb.
Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 10. mars 2020 11:05