Stipend fra ITO Foundation for utveksling til Japan

ITO Foundation for International Education Exchange er en japansk organisasjon som gir stipend til svært gode master- og doktorgradsstudenter som skal studere i Japan i ett år, som en del av graden ved UiO. For 2019 vil ITO Foundation kun gi stipend til en kandidat fra UiO.

Utgifter til skolepenger kan dekkes med inntil  2 000 000 JPY per år, i tillegg gis det stipend til bo- og levekostnader.

Søkere bør ha vært i kontakt med det lærestedet i Japan de ønsker å studere ved god tid i forveien med tanke på studiestart i høstsemesteret (året etter).

For å søke må du levere ferdig utfylt søknad (rtf) med vedlegg, se veiledningen (pdf), side 4 og utover, for mer informasjon

Språkkunnskaper i japansk er en fordel, men ikke et krav.

Søknadsfrist er fredag 5. oktober 2018.

Søknaden leveres til Knutepunktet eller på epost til utveksling@uio.no

Søkerne vil få beskjed av UiO om de er blitt tildelt stipendet i januar 2018.

Publisert 13. feb. 2014 14:56 - Sist endret 8. feb. 2019 13:13