UNIFOR-stipend til utveksling til USA

I perioden 2018-2020 vil UiO-studenter som reiser på utveksling til USA kunne motta et eget studentstipend.

Om UNIFOR

UNIFOR er en non-profit organisasjon som forvalter og administrerer flere stiftelser som skal støtte studenter gjennom generelle studentstipend i forskning og høyere utdanning. UiO fordeler UNIFORs studentstipend til utreisende utvekslingsstudenter som reiser til utvalgte land.

Utvalgt land i perioden 2018-2020

For perioden 2018-2020 er midlene øremerket formelle utvekslingsopphold til amerikanske partneruniversiteter. UiO har rundt 40 utvekslingsavtaler i USA.

Kriterier

Studentstipendet vil bli tildelt UiO-studenter på bachelor- eller masternivå som har søkt og fått en utvekslingsplass gjennom en av UiOs utvekslingsavtaler i USA. Tildelingen gjelder opphold av minst 3 måneders varighet, og er en engangsutbetaling uavhengig av lengde utover minimumslengden. Tildelingen gjelder ikke utreise gjennom Gründerskolen/Entreprenørskap, sommeropphold eller andre kortere opphold, feltarbeid eller individuelle opphold/gjesteopphold som er organisert utenom formelle utvekslingsavtaler.

Det er en forutsetning at studiene i utlandet er forhåndsgodkjent som en del av studentens grad ved UiO.

Studentstipendet er ment å brukes til å dekke generelle ekstraomkostninger ved å studere i USA, og det må leveres en rapport til UiO etter oppholdet.

Stipendet må tilbakebetales dersom studieoppholdet i utlandet ikke gjennomføres etter planen.

Frister

Studenter må ha søkt om utveksling innen fristene og være registrert som utreisende studenter til USA senest 15. juni 2018 for utreise høstsemesteret 2018.

Mottak av studentstipendet

UiO-studenter som har fått plass på en utvekslingsavtale i USA vil bli kontaktet før avreise. Stipendet vil utbetales i løpet av mars for utveksling på vårsemesteret og september/oktober for utveksling på høstsemesteret.

Stipendsatsen vil til enhver tid avhenge av midler tilgjengelig i det aktuelle semesteret, og av antall utreisende studenter som kvalifiserer for mottak av stipendet. Erfaringsmessig vil beløpet ligge på mellom 5000 - 9000 kr totalt per student.

Spørsmål?

Kontakt utveksling@uio.no ved spørsmål.

Publisert 29. aug. 2017 14:22 - Sist endret 24. mai 2018 14:50