For Eiendomsavdelingens leverandører

Prosjektanvisninger

Prosjektanvisningene for Universitetet i Oslos bygninger og uteområder er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle som utfører arbeid på UiOs eiendom skal gjøre seg kjent med anvisningene som er aktuelle for prosjektet, og prosjektanvisningene skal ligge til grunn for arbeidet.