For Eiendomsavdelingens leverandører

Prosjekteringsanvisninger

Prosjekteringsanvisningene for Universitetet i Oslos bygninger og uteområder er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle som utfører arbeid på UiOs eiendom skal gjøre seg kjent med anvisningene som er aktuelle for prosjektet, og prosjekteringsanvisningene skal ligge til grunn for arbeidet.

Forvaltningsplaner

70 prosent av fasadene til UiOs bygninger, og en del interiører, ble fredet eller vernet i 2014.Forvaltningsplanene beskriver hvordan vedlikeholdet av disse bygningene skal utføres og er et hjelpemiddel i den langsiktige planleggingen.