Prosjektanvisninger

Alle som utfører arbeid på Universitetet i Oslos eiendom skal gjøre seg kjent med anvisningene som er aktuelle for prosjektet, og de skal ligge til grunn for arbeidet. Prosjektanvisningene for Universitetet i Oslos bygninger og uteområder er inndelt etter fag, tilsvarende NS 3451.

Elektro

Prosjektering og utførelse av elkraftanlegg.

FDV-dokumentasjon

Planlegging, organisering og gjennomføring av arbeidet med overlevering av FDV-dokumentasjon i prosjekter.

Tverrfaglig merkesystem (TFM)

Nummerering og merking av teknisk utstyr, bygningsmessige installasjoner og rom.

Ferdigstillelse og prøvedrift

Igangkjøring, testing, idriftsetting, prøvedrift og overtagelse av prosjekter.

Kildesortering

Ved prosjektering av nybygg, rehabiliteringsprosjekter og større endringer av utearealer.

Andre installasjoner

Prosjektering og utførelse av heisanlegg, løfteinnretninger, løfteutstyr, avfallssystemer og annen fastmontert spesialutrustning.