Forvaltningsplaner

Planene skal sikre at Universitetet i Oslos fredede og vernede bygningsmasse blir ivaretatt.

UiO forvalter noen av landets viktigste kulturminner. 70 prosent av fasadene til UiOs bygninger, og en del interiører, ble fredet eller vernet i 2014. 

Forvaltningsplanene skal sikre at bygningene kan brukes til forskning, utdanning og formidling samtidig som de blir ivaretatt i tråd med fredningenes intensjon. 

Planene gir informasjon om verneomfang, saksbehandlingsrutiner og nærmere beskrivelse av endringsmuligheter og hvordan vedlikeholdet skal utføres og planlegges. Hensikten er å sikre større forutsigbarhet både for brukere, forvaltere og vernemyndigheter.

UiO: Blindern

Forvaltningsplanene for UiO:Blindern.

UiO:Sentrum

Forvaltningsplanene for UiO:Sentrum.

UiO:Tøyen

Forvaltningsplanene for UiO:Tøyen.

Andre bygninger

Forvaltningsplanene for Biologen og Tollboden i Drøbak, samt Geitmyrsveien 69 (Det odontologiske fakultet).