Prosjektanvisninger

Alle som utfører arbeid på Universitetet i Oslos eiendom skal gjøre seg kjent med anvisningene som er aktuelle for prosjektet, og de skal ligge til grunn for arbeidet. Prosjektanvisningene for Universitetet i Oslos bygninger og uteområder er inndelt etter fag, tilsvarende NS 3451.