English version of this page

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall med særlig skade- og forurensningspotensial.

Hver enhet har ansvar for å håndtere farlig avfall i henhold til offentlige forskrifter.

Hva er farlig avfall?

  • Kjemikalier
  • ”Risiko-avfall”: Blod, celler, virus bakterier, skarpe eller spisse gjenstander
  • Biologisk avfall: Døde forsøksdyr og lignende
  • Radioaktivt avfall

Hva gjør vi med vårt farlige avfall?

Farlig avfall samles i egnede rom hos enhetene. Det hentes av godkjente renovasjonsfirmaer som UiO har avtale med og blir transportert til destruksjonsanlegg.

Hvem har ansvaret?

  • Hver enhet har ansvar for at deres farlige avfall sorteres, deklareres og avhendes i henhold til de offentlige forskriftene.
  • Hvis du trenger noen å spørre om dette emnet, bør du først kontakte din enhets HMS-koordinator eller din enhets strålevernskoordinator.
  • Har du spørsmål om kostnadsføring for avhending, kan du kontakte Budsentralen.
Publisert 4. aug. 2014 08:25 - Sist endret 2. mars 2018 14:14