Våre byggeprosjekter

Nytt bygg for livsvitenskap

Livsvitenskap er UiOs største satsing. Innen 2022 skal forskning om livsvitenskap samles i et nytt bygg i Gaustadbekkdalen.

Miljøprosjektet Sophus Bugges hus

Rehabiliteringen av Sophus Bugges hus skal gi studentene bedre læringsmiljø og løfte bygningen til en høy internasjonal miljøstandard.