Nytt og miljøvennlig Sophus Bugges hus

Rehabiliteringen av Sophus Bugges hus skal gi studentene bedre læringsmiljø og løfte bygningen til en høy internasjonal miljøstandard. Bygningen ble klar til bruk i januar 2017. Sophus Bugges hus ble BREEAM Excellent i juni 2017.

Høy miljøstandard

For å synliggjøre graden av miljøvennlighet, bruker UiO miljøsertifiseringssystemet BREEAM. I juni fikk Sophus Bugges hus BREEAM Excellent. UiO vil miljøsertifisere alle nye byggeprosjekter. Miljøinnsatsen måles innen følgende kategorier: ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensing.

Sophus Bugges hus

Miljøgevinst

De høye ambisjonene som er satt for bygningens bærekraft vises i flere områder av prosjektet:

 • Bygningsfundamentet skal bestå av resirkulert betong.

 • Materialer fra fasader og sprengstein fra grave- og sprengningsarbeider på tomten skal gjenbrukes.

 • Det miljøvennlige materialet lavkarbonbetong skal benyttes.

 • Egen brønnpark skal erstatte dagens fjernvarme.

 • Vindusglassene skal byttes ut for å redusere energitap.

 • IT-systemene vil bli mer energieffektive.

 • Energiforbruket måles for å sikre energieffektivitet.

 • Dagslyset utnyttes.

 • Utebelysningen er miljøvennlig.

Her finner du flere miljøfakta om prosjektet.

Bedre læringsmiljø

Lærings- og arbeidsmiljø er utpekt som et særskilt satsningsområde i 2016 i UiOs årsplan for 2016-2018. Bedre læringsmiljø er derfor en klar målsetning i rehabiliteringen av Sophus Bugges hus. Innemiljøet blir forbedret ved forbedret ventilasjon og økt tilstrømming av frisk luft gjennom luftekanaler. Tiltak for å dempe støy skal gi en behagelige akustikk å studere i. Det blir like mange lesesalsplasser som i dag, men også flere grupperom og en stor felles terrasse ut mot Idrettsbygningen. Resultatet av oppussingen blir også flere undervisningsrom og mulighet for gruppearbeid i ulike åpne soner.

Milepæler

 •     Rivearbeider og stillas ble gjennomført i august-desember 2015.
 •     Stillas og oppføring av tak over tak: september 2015-januar 2016.
 •     Takarbeider: oktober 2015-januar 2016.
 •     Innvendige bygningsmessige arbeider: august 2015-juli 2016.
 •     Utomhusarbeider: august 2015-mars 2016.
 •     Overlevering av byggeprosjekt fra entreprenør til UiO: 10. august 2016.
 •     Møblering: august-desember 2016.

Avfallssortering for hele byggeperioden

 • Sorteringsgrad: 91,12 %
 • Sortert avfall: 477, 5 tonn
 • Usortert avfall: 46,54 tonn

Hva er BREEAM?

 •     BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger.
 •     BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.
 •     NGBC ble etablert av Grønn Byggallianse, der også UiO er medlem.
 •     Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.
 •     BREEAM-NOR anerkjenner kvaliteter ut over myndighetenes minimumskrav og skal motivere til bærekraftig design gjennom hele prosessen i et byggeprosjekt, fra tidlig fase, gjennom byggefasen, til overlevert bygg.
 •     Et viktig formål med BREEAM-NOR-verktøyet er å integrere bærekraftig tenkning i alle ledd i et byggeprosjekt.
 •     Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer: pass, good, very good, excellent og outstanding. Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon.
Publisert 28. jan. 2016 14:37 - Sist endret 7. sep. 2017 11:16