English version of this page

Parker og uteområder

UiOs parker og uteområder skal være brukervennlige, trivelige og til rekreasjon og glede for studenter, ansatte og besøkende.

Parkarealene til UiO er totalt ca. 400 000 m2. Rundt 35 000 mennesker, tilsvarende en middels stor norsk by, ferdes her daglig. Parkarealene har fått flere utmerkelser.

Vedlikehold og framkommelighet

Det skal være trygg ferdsel i UiOs parker hele året. Gartnerne ved UiO sørger for:

  • Framkommelige og godt vedlikeholdte plasser, veier og gangarealer.
  • Feing og løvhåndtering.
  • Brøyting av veier, plasser og gangarealer.
  • Måking av trapper.
  • Strøing når det er glatt.

Planting og trepleie

Gartnerne ved UiO sørger for gressklipping, planting, vanning, beskjæring, ugressbekjempelse og gjødsling.

Miljø og biomangfold

Uteområdene skal fremme miljø og biomangfold:

  • Enkelte plenområder får vokse fritt og bidrar dermed til biomangfoldet.
  • Et nytt vanningssystem sparer på ressursene og tas i bruk på stadig nye deler av campus.
  • Brostein fra Chateau Neuf har blitt gjenbrukt i gårdsrommet til Domus Media.
  • Hekker fra universitetsplassen i sentrum har blitt replantet på Blindern.

Fredning og vern

En stor del UiOs parker og uteområder er underlagt fredning eller vern. En viktig del av vedlikeholdet er å ta vare på de historiske verdiene UiO forvalter.

 

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan også melde inn andre behov som gjelder renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagte arbeider.