Eiendomstjenester

Disse tjenestene leveres til fakultetene, museene, studenter og ansatte.

 • Budtjeneste
 • El-service
 • Flytteoppdrag
 • Indre tjenester
 • Lyspæreskift
 • Låser og nøkler
 • Oppmontering av dørskilt
 • Parkering
 • Parktjenester (grønne og hvite)
 • Posttjenesten (internt og eksternt)
 • Renhold
 • Reparasjoner og vedlikehold  (inn- og utvendig)
 • Vakthold og sikring
 • Vedlikeholdsplaner
 • VVS-service
 • Ytre tjenester
 • Åpning og stenging av bygningene

Tjenester som må bestilles i tillegg

Gå til ansvarsmatrisen for driftsoppgaver eller ansvarsmatrisen for vedlikeholdsoppgaver og se hvilke eiendomstjenester som leveres til universitetets enheter fra Eiendomsavdelingen, og hvilke tjenester som må bestilles utenom.

Publisert 30. juli 2014 13:34 - Sist endret 22. apr. 2016 14:12