English version of this page

IT-tjenester

Brukernavn, passord, brukeradministrasjon

Glemt passord, bytte passord, problemer med innlogging. Rettigheter og plikter.

Programmer, filer, datamaskin og mobil

Installasjon av programvare, innkjøp av PC og oppsett av mobiltelefon.

Tilkobling til nett

Trådløst og fastnett, instrumentnett, tilkobling hjemmefra og på reise. 

E-post og kalender

E-post, e-postlister, kalender, møteinnkallinger, fraværsmelding.

Utskrift

Utskriftskvoter, velge skriver, skriveroppsett, skriver med kortleser, pullprint.

Lagring og samarbeid

Lagre, dele og oppbevare dokumenter og filer. Løsninger for samarbeid internt på UiO og utenfor.

Informasjonssikkerhet

Hva er IT- og informasjonssikkerhet, hva er ditt ansvar og hva skal du først gjøre om uhellet er ute?

Telefoni, chat, videomøter

Bruk sanntidstjenester som chat og videokonferanse, finn informasjon om telefoni og telefonapparater.

IT-støtte til forskning

Statistikk, beregninger, undersøkelser og datainnsamling, datalagring og visualisering.

IT-støtte til utdanning

Personlig timeplan for studenter, Canvas, kurs og rådgivning.

Websider, publisering og søk

Vortex, webpublisering, personlig hjemmeside og søketjenesten ved UiO.

Utenfra, hjemmefra og på reise

Bruke UiOs IT-tjenester og programmer utenfra, få tak i dokumenter fra kontormaskin eller hjemmeområde.

Lyd- og videoopptak

Opptak av forelesninger, bruk av opptaksstudio, webcasting, råd og veiledning om lyd- og videoopptak.

Server- og driftstjenester

Drift av applikasjoner, databaser og servere, samt lagringsløsninger.

Administrative IT-tjenester

Nettskjema, RT, elektronisk betaling og andre administrative IT-tjenester.

Integrasjon, utvikling og tilpassing

Utvikling eller tilpassing av programmer, apper eller verktøy. Integrasjonsarkitektur, integrasjon av tjenester, applikasjoner og systemer.