Chatbot

Hva er Chatbot?

Chatbot logo
  • Chatbot er en programvare der brukeren har muligheten til å stille spørsmål med et naturlig språk, for å få informasjonen de er ute etter.
  • Chatbot brukes i dag av Universitetsbiblioteket, Knutepunktet, Det juridiske fakultet og Houston (for spørsmål knyttet til nettskjema og TSD).
  • Chat-løsningen krever ikke at du identifiserer deg, og det er derfor kun offentlig tilgjengelig informasjon som kan besvares på chat.
  • UiOs Live Chat-løsning er plassert på UiOs nettsider der tjenesten er tilgjengelig. brukes Live Chat kan være en forlengelse av UiOs chatbot, og den som henvender seg blir da satt over til Live Chat dersom ikke Chatboten kan besvare henvendelsen.

Ta i bruk

Det skal ikke oppgis personlig informasjon i UiOs chat-løsninger (Live chat og chatbot).

Hva kan lagres i Chatbot?

Hvem kontakter jeg?

Er det noe du lurer på, eller noe vi kan hjelpe med?