CRM – UiOs CRM-system

UiOs CRM-system er et administrativt system utviklet av Mira Network AB for universiteter og høgskoler i Norden. CRM-systemet er UiOs database hvor kontaktinformasjon for samarbeidspartnere, alumni og interessenter oppdateres og lagres. Videre benyttes CRM-systemet til påmelding og gjennomføring av arrangementer, til påmelding eller opprettelse av abonnement på elektroniske nyhetsbrev, tidsskrifter eller andre kommunikasjonstjenester som tilbys av UiO.

 

Systemeier: Seksjon for samfunnskontakt

Publisert 27. mars 2020 14:19 - Sist endret 27. mars 2020 16:01