Datasync

Kva er Datasync?

  • teneste for automatisert, kryptert utveksling av filer internt eller mellom UiO og eksterne kontaktar

Ta i bruk

Datasync kan brukast av tilsette ved UiO samt eksterne.

Brukarrettleiing finn du nedanfor.

Kva kan lagrast og sendast?

Kven kontaktar eg?

Treng du hjelp, men er usikker på kven du skal ta kontekt med?