English version of this page

Nettskjema

Hva er Nettskjema?

  • Sikker løsning for datainnsamling via nett
  • Spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver
  • Håndterer store datamengder og data fra mobilapper
  • Kan samle inn sensitive personopplysninger til TSD

Ta i bruk

Nettskjema kan brukes av både studenter, ansatte ved UiO, samt eksterne.

Logg inn i Nettskjema

Hva er lov å sende og lagre i Nettskjema?

Video: TSD-brukermøte

Se slutten av siste del for info om Nettskjema

Disse bruker Nettskjema

OsloMet HSN UiT UiB ISF FHI NLA INN-logo OUS-logo HIMOLDE HL-senteret-logo logo-nmbuR-BUP-logo Troms-fylkes-kommune-logo

Ønsker du å motta nyheter om Nettskjema?

Hvem kontakter jeg?

Aktuelt

Error: /tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/nyheter/?vrtx=feed does not exist