English version of this page

Nettskjema

Hva er Nettskjema?

  • Sikker løsning for datainnsamling via nett
  • Spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver
  • Håndterer store datamengder og data fra mobilapper
  • Fri bruk av mobilappen Nettskjema-diktafon og Nettskjema-bilde
  • Kan samle inn sensitive personopplysninger til TSD
  • Tilbyr data utlevert via kryptert API

Ta i bruk

Nettskjema kan brukes av både studenter, ansatte ved UiO, samt eksterne.

Logg inn i Nettskjema

Hva er lov å sende og lagre i Nettskjema?

Bildet kan inneholde: produkt, presentasjon, tekst, font, logo.

Koronastudien.no levert av Nettskjema og TSD

Det aller meste av datainnsamling til forskning i forbindelse med COVID-19 bruker Nettskjema.no. Se pressemelding om høy bruk av våre tjenester.

 

Disse bruker Nettskjema


OsloMet HSN UiT ISF FHI NLA INN-logo OUS-logo HIMOLDE HL-senteret-logo logo-nmbu Bildet kan inneholde: oransje, gul, linje, font. R-BUP-logo Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafisk design, linje. ntnu-logo   ansgar  Bildet kan inneholde: logo, font, merke, grafikk.  Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, linje, merke. logo norce logo nubu logo hiof logo nkvts logo nordlandsforskning

Bildet kan inneholde: tekst, font, merke, logo, varemerke.  Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, parallell.Bildet kan inneholde: tekst, skrift, blå, produkt, logo.Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje, logo.

 

Motta nyhetsbrev

Hvem kontakter jeg?