English version of this page

Nettskjema

Hva er Nettskjema?

  • Sikker løsning for datainnsamling via nett
  • Spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver
  • Håndterer store datamengder og data fra mobilapper
  • Fri bruk av mobilappen Nettskjema-diktafon og Nettskjema-bilde
  • Kan samle inn sensitive personopplysninger til TSD
  • Tilbyr data utlevert via kryptert API

Ta i bruk

Nettskjema kan brukes av både studenter, ansatte ved UiO, samt eksterne.

Logg inn i Nettskjema

Hva er lov å sende og lagre i Nettskjema?

Bildet kan inneholde: produkt, presentasjon, tekst, font, logo.

Se video av brukermøtet desember 2019!

Over 200 personer møtte opp på årets brukermøte og vi hadde over 180 samtidig personer som fulgte møtet på nett!

Disse bruker Nettskjema

OsloMet HSN UiT UiB ISF FHI NLA INN-logo OUS-logo HIMOLDE HL-senteret-logo logo-nmbuBildet kan inneholde: oransje, gul, linje, font.R-BUP-logo Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, grafisk design, linje.ntnu-logo  ansgar Bildet kan inneholde: logo, font, merke, grafikk. Bildet kan inneholde: logo, tekst, font, linje, merke.

Motta nyhetsbrev

Hvem kontakter jeg?