Lydopptak med røde data i Nettskjema-diktafon

Slik kan du ta opp røde data fra intervjuer og lagre disse i Nettskjema.

Basert på UiOs klassifisering av data defineres lydopptak i Nettskjema-diktafon som fortrolige data - røde data. Bakgrunnen for dette er er blant annet at man aldri vet hva som vil bli sagt under et lydopptak. Se egen dokumentasjon for å ta opptak med mobilappen Nettskjema-diktafon og bruk av Nettskjema-bilde appen

Forutsetninger

Når du samler inn lydopptak med Nettskjema-diktafon, er du selv ansvarlig for at du gjør dette på en lovlig måte med riktige samtykker og at du sletter data når du ikke lengre har hjemmel til å oppbevare dem. Dersom du bruker Nettskjema, blir dette arbeidet enklere og vi garanterer at databehandleravtaler er på plass og at data ikke blir tilgjengelige for tredjepart. 

Dersom du samler inn forskningsdata som kvalifiserer til lagring i TSD, må du selv ta ansvar for bestilling av prosjektet i TSD, for eksempel: dersom du samler inn lyd-data som en del av et større forskningsprosjekt må du avklare med ansvarlig forsker hvor data skal lagres.

Denne dokumentasjonen er med tanke på personer som samler inn røde lyddata med Nettskjema-diktafon og lagrer data i Nettskjema, for eksempel metodiske intervjuer til ditt eget mastergradsprosjekt. Er du usikker - avklar med din veileder.

Oppsett av skjema

Det er to måter å bruke appen Nettskjema-diktafon på:

  1. Du tar selv opp alle opptak med din telefon
  2. Respondentene har installert appen på egen telefon og tar opp lyd selv som de leverer til ditt Nettskjema.

Se utvidet dokumentasjon for bruk av Nettskjema-diktafon for hvordan dette settes opp.

Innsamling av svar

Når du tar opp lyd, må du ha et system for å gjenkjenne hva de forskjellige opptakene inneholder. Dette kan du legge inn som kommentar rett før opptaket leveres, og da vil kommentaren ligge sammen med lydopptaket i Nettskjema.

Alle tidligere leverte lydopptak blir liggende kryptert på telefonen i 90 dager. Dersom du ved en feiltagelse sletter data i Nettskjema eller får problemer under opplastingen, kan du laste opp filene på nytt.

Lytte til filene du har tatt opp

Røde data skal ikke lastes ned på privat PC eller telefon. Det er derfor viktig at du hører på lydfilene dine uten å laste dem ned. I Nettskjema kan du lytte til alle filene uten å laste dem ned når du går til fanen Se resultater og velger Oversikt over leverte svar. Lydspilleren vil variere i utseende fra nettleser til nettleser. Vi anbefaler bruk av FireFox til avspilling, ettersom du da kan spole i opptaket. Dette fungerer ikke i Edge eller Chrome.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, skjermbilde.
Lydspilleren varierer fra nettleser til nettleser ettersom den er satt inn med HTML5. Dette eksempelet er fra Firefox på Mac.

Rydding av data

Om du har røde data, skal du aldri laste lyddataene dine ned fra Nettskjema, men kun høre på dem i nettleseren. Når du er ferdig med din analyse av dataene, skal du slette opptakene. Om du har hjemmel til å laste dataene og lagre dem, kan du gå inn på enkeltbesvarelser og laste ned enkeltfiler.

Om du ikke sletter dataene, kommer Nettskjema til å slette disse automatisk i forbindelse med neste rydding av persondata.

Sikkerhet

Nettskjema-diktafon regnes som sikrere enn vanlige diktafoner, ettersom vi garanterer for at lydopptak ikke kan havne på avveie ukryptert.

Om du ønsker enda høyere sikkerhet, kan du bestille ID-porten-bruker i Nettskjema og få 2-faktorinnlogging. På UiO vurderer vi at det er greit å få tilgang til røde data med Feide-bruker, så dette er i utgangspunktet ikke nødvendig for de fleste innsamlinger.

Last ned appen

 

Søk i veiledningene
Kontakt brukerstøtte:

Ring oss

Vi har åpent mellom 08:30 og 17:00 på hverdager,
og mellom 10:00 og 15:00 på lørdager.

Telefonnummer: 22 84 00 04

Send inn sak til oss

Du kan sende inn din forespørsel via e-post til: it-support@uio.no.

Gå til e-post

Book et videomøte over Zoom

Er du student eller ansatt kan du avtale veiledningstime hos UiO Helpdesk over Zoom. Tilgjengelige tider er tirsdag til torsdag mellom 11:00 og 13:00.

Book et videomøte

Chat med oss

Vår chat er bemannet mellom 09:00 og 16:00 på hverdager.

Åpne chat
Av Dagfinn Bergsager
Publisert 12. juli 2019 13:33 - Sist endret 3. nov. 2021 12:02