Hente inn svar fra Nettskjema

Nettskjema-tjenesten kan benyttes til alt fra påmelding til sommerfest til forskningsundersøkelser med flere tusen respondenter. Nettskjema er nå også tilpasset svaring på mobile enheter og nettbrett. 

Det finnes mulighet for sette opp et skjema til automatisk å videreføre respondenten til et annet nettskjema.

Det neste skjemaet kan være kun ett, eller det kan oppgies to eller flere skjemaer som man tilfeldig vil "randomisere" respondenten til.

Du må angi hvem som kan svare og/eller hvordan respondenten skal autentiseres for bruk av skjemaet.

Hvem som kan svare og hvordan det eventuelt skal autentiseres for  svaring til et skjema angis  under fanen "Rettigheter".

 

Når man som forsker, student eller administrativ ansatt vurderer å samle inn opplysninger via elektroniske skjema på internett (for eksempel ved bruk av nettskjema/elektroniske spørreundersøkelser) er det viktig at det sørges for at personvernhensyn blir ivaretatt. Denne veiledningen tar spesielt for seg bruk av elektroniske skjemaer og datainnsamling på internett.  

Du kan vise svarsiden for et nettskjema som de av annen nettside, om du overholde et par regler.  Les under for hva du må gjøre.

 

Ja, du kan endre nettadresse (url) til svaring på et skjema når det ikke sendes invitasjoner inne fra tjenesten.

(Når tjenesten sender invitasjonene, er det ikke noen adresse tilgjengelig for respondenter)

I følge datatilsynet er hovedreglene for all forskning at før studien gjennomføres, skal det innhentes informert samtykke fra respondentene (kilde: datatilsynet.no).

Via den nasjonale fellesløsningen for e-signatur fra Difi kan Nettskjema settes opp for å levere en sikker, brukervennlig og gyldig signerings-løsning til forskningsformål. 

Det er mulig å invitere respondenter til å svare på samme skjema flere ganger med et fast intervall. Dette kan brukes ved undersøkelser der du ønsker en  "dagbok-funksjon".

Du kan for hver invitasjon sette en fast ventetid før det sendes en automatisk påminnelse til utsendt invitasjon.

Denne  automatiske påminnelsen kan brukes både ved enkelt-invitasjoner og ved invitasjoner i serie.

Innhenting av svar krever at skjemaet er åpnet for svaring, og at det er  innstilt slik du ønsker for eventuell tilgangskontroll.

Skal du foreta en anonym undersøkelse eller evaluering? Her er noen grep og en sjekkliste.

 

En videosnutt kan brukes til å presentere en spørreundersøkelse. Dette kan også være aktuelt i forbindelse med rekruttering av respondenter. Se eksempel på studie nedenfor hvor Nettskjema er benyttet som spørreskjema