Hente inn svar fra Nettskjema

Nettskjema-tjenesten kan benyttes til alt fra påmelding til sommerfest til forskningsundersøkelser med flere tusen respondenter. Nettskjema er nå også tilpasset svaring på mobile enheter og nettbrett. 

I utgangspunktet skal skjemaet være pilotert og ferdig testet før det aktiveres for sikker lagring i TSD. Men om det skulle dukke opp behov for noen små justeringer etter aktivering og skjemaet har mottatt svar kan skjemaet åpnes midlertidig.

Det finnes mulighet for sette opp et skjema til automatisk å videreføre respondenten til et annet nettskjema.

Det neste skjemaet kan være kun ett, eller det kan oppgies to eller flere skjemaer som man tilfeldig vil "randomisere" respondenten til.

Når man som forsker, student eller administrativ ansatt vurderer å samle inn opplysninger via elektroniske skjema på internett (for eksempel ved bruk av nettskjema/elektroniske spørreundersøkelser) er det viktig at det sørges for at personvernhensyn blir ivaretatt. Denne veiledningen tar spesielt for seg bruk av elektroniske skjemaer og datainnsamling på internett.  

Ja, du kan endre nettadresse (url) til svaring på et skjema (når det ikke sendes invitasjoner inne fra tjenesten). Du kan oppgi et alternativt kortnavn eller alias til erstatning for skjemaid i svar-adressen.

Det er mulig å invitere respondenter til å svare på samme skjema flere ganger med et fast intervall. Dette kan brukes ved undersøkelser der du ønsker en  "dagbok-funksjon".

Du kan for hver invitasjon sette en fast ventetid før det sendes en automatisk påminnelse til utsendt invitasjon.

Denne  automatiske påminnelsen kan brukes både ved enkelt-invitasjoner og ved invitasjoner i serie.