English version of this page

Samtykke til datainnsamling i TSD med Nettskjema

Prosjekter som samler inn personopplysninger må orientere respondenten om hvordan data håndteres, og opplyse om muligheten for å trekke samtykket tilbake og få svardata slettet.

 
Samtykket er å betrakte som en kontrakt mellom respondenten og prosjektet. Alle nødvendige aspekter av håndtering av data, prosjektets organisering, kontaktinformasjon og opplysninger nødvendig for eventuelt å kunne trekke samtykket tilbake skal opplyses om.

Når et nettskjema benyttes til innhenting av samtykke og svaret leveres til TSD kan man få økt kvalitet på den juridiske siden av samtykket ved å benytte seg av Nettskjemas funksjon for digital signering av samtykke. 

Les om digital signering av samtykke her.

Les om samtykker i TSD.

Overordnede krav til samtykke i Nettskjema

 • Det innhentes kun samtykke for innsamlinger som samler personopplysninger.
 • Om en respondent vil trekke samtykket sitt må svaret kunne gjenfinnes gjennom en personnøkkel gitt i samtykket.
 • Det må finnes nøkler i svarsettet slik svar kan gjenfinnes og fjernes fra det samlede datasettet. Dette blir gjort ved å sette opp videresending til et annet spørreskjema, og ved å legge inn spørsmålet "Referanse-ID" i dette spørreskjemaet. 

Oppsett av samtykkeskjema for bruk med samtykkeportalen

Hvis en respondent vil trekke tilbake svaret sitt støtter Samtykkeportalen dette for TSD-prosjekter. 

 • Samtykke skal være et frittstående skjema for innhenting av nødvendige bekreftelse fra respondenten, opplyse om hva prosjektet trenger av informasjon, og hvordan data vil bli behandlet i prosjektet.
  • NB: Nettskjema tilbyr kjeding fra avgitt samtykke direkte til spørreskjema for datainnsamling. Dette kan gjøres ved å videresende fra radioknapp eller inne fra innstillingene til et annet spørreskjema. I dette spørreskjema legges inn spørsmål om "Referanse-ID" slik at samtykke og svardata kan kobles anonymt. 
 • Skjemaet skal kun spør om det som er nødvendig for å:
  • Bekrefte samtykke.
  • Avklare eventuell samkjøring med, eller gjenbruk av, data i andre sammenhenger.
 • Samtykket utformes som en kontrakt og skal inneholde all informasjon respondenten trenger om prosjektets håndtering av data og kontaktinformasjon for eventuell tilbaketrekking av samtykke.
 • Samtykkespørsmålene kan ikke ha en utforming som låser levering av svar.
  • Når samtykkeskjemaet skal gjenbrukes via samtykkeportalen i TSD må respondenten også kunne levere svar til skjemaet der samtykke ikke avgis. Samtykket må kunne besvares flere ganger av samme person. Dette settes i innstillingene. 
  • De konkrete spørsmålene som bekrefter samtykket bør utformes som obligatoriske ja/nei spørsmål med radioknapp.
  • Om samtykkespørsmål må eller ønskes utformet med avkrysningsbokser kan disse ikke være obligatoriske, og man bør legge på et ekstra obligatorisk spørsmål for å få bekreftet fra respondentene at selve utfyllingen og innsendingen er komplett og at kontrakten er forstått.

Se video om samtykker, signering, sammenkobling av skjema og oppsett av consent system.

 

Publisert 15. sep. 2019 22:36 - Sist endret 16. des. 2021 13:45