Lage/bygge Nettskjema

Lær hvordan du bygger et skjema og hvilke innstillingsmuligheter som finnes. 

UTKAST /UNDER ARBEID!

 

Når et prosjekt skal samle inn  personopplysninger er det påkrevet at repondenten blir orientert om hvordan data håndteres, og gies opplysninger  om muligheter for å trekke samtykket  tilbake og få  avgitte svardata  slettet fra prosjektets datasett.

-------------------------------------

I august/september 2019 åpnet TSD en pilotversjon for en «Samtykke-portal» (Consent portal) som en ny tjenste.

Les dokumentasjonen fra TSD (engelsk), og videre under her, for å vurdere om dette er noe for ditt prosjekt.

Samtykkeportalen er en tjeneste som er ment å understøtte et (TSD-)prosjekts beredskap for håndtering av den eventualitet at respondenter vil trekke tilbake sitt samtykke til deltagelse i undersøkelsen.

På denne siden finner du tips til best mulig oppsett av nettskjemaet for samtykke, slik at prosjektet kan  benytte samtykke-portalens tjenester i videre administrasjon av prosjektets livsløp.

Det er mulig å legge inn lenker til "andre steder" i et skjema, men det er ting du må vite når du gjør det.

 
 
 
 
 

For alle lukkede spørsmål finnes en forenklet måte å opprette, redigere og kopiere  svaralternativer.   Funksjonen aktiveres ved klikk på lenken "Rediger som tekst" i spørsmålselementet.  Svaralternativer skilles fra hverandre ved innlegging av  " | " som skilletegn. 

Bilder kan inkluderes som sideelement eller svaralternativ via en URL til et bilde (ingen grense for filstørrelse) eller ved å laste opp bilde (maksimum filstørrelse 100 kb).

Skjema kan sende kopi av svar på e-post til ulike mottakere basert  svar på spørsmål.

Du må bruke spørsmål av typen 'Spørsmål med radioknapper' og funksjonen kan brukes en gang i alle skjematyper. 

Vi har publisert et sett med standard emoticons ("smileys") som er rettighetsklarerte og fritt kan brukes til svaralternativer av alle brukere av Nettskjema.

Dette skjemaet er utviklet som et eksempel på god bruk av felter i Nettskjema for forskningsundersøkelser. Målsettingen er å forbebygge vanlige feil og gi best mulig datakvalitet.

Ved bruk av bilder i Nettskjema skal du legge til en "alternativ bildetekst", en kort tekst som beskriver bildet og gjør dets mening og funksjon tilgjengelig for dem som av en eller annen grunn ikke ser bildet.

Når du har opprettet et skjema kan du angi ønskede innstillinger for publiseringen (hvor lenge skjemaet skal være åpent, om du vil motta svarkopi på e-post, og begrense hvor mange svar som kan leveres). Forklaring til hver enkelt innstillingsmulighet finner du nedenfor:

I skjemabyggeren finnes alle tilgjengelige elementer i venstremenyen og plasseres i arbeidsflaten (til høyre) ved klikk på menyelementet.

 

Dersom du har behov å identifisere en person med en ID, skal spesialfeltet Person-ID brukes. Dette feltet har  innstillinger for litt ulik bruk. En unik egenskap ved feltet er at svarverdien  ikke sendes i e-post-kvitteringer. (I stedet vises teksten "Kan ikke vises")

Feltet er nyttig til innsamling av flere typer identifikasjon av personer ut over kontrollert gyldig norsk personnummer. Kan  for eksempel brukes til bank-konto-, pass- eller saks-nummer o.l.

Gå til fanen Bygg skjema  

Legge ønskede felt/spørsmålstyper inn i skjemaet ved klikk på elementet i menyen til venstre i skjemabyggeren.

Les her om hvilke elementer som er tilgjengelige

Oppsett av rettigheter som styrer svaring og administrasjon av skjema

Valgene for dette gjøres under fanen "Rettigheter"

I Nettskjema kan du vise eller skjule enkeltspørsmål avhengig av svar på et foregående lukket spørsmål. På denne måten kan du lage en dynamisk flyt i skjemaet.