Hvordan lage dynamisk visning i Nettskjema?

I Nettskjema kan du vise eller skjule enkeltspørsmål avhengig av svar på et foregående lukket spørsmål. På denne måten kan du lage en dynamisk flyt i skjemaet.

 

Denne teknikken kalles også ruting, betinget hopp logikk (conditional skip logic) eller piping av spørsmål og svar (question & answer piping). 

Det som styrer betingelsen må være spørsmål av typen "Med radioknapper", "Med nedtrekksliste" eller "Med avkrysningsbokser".

Bortsett fra sideskift kan alle elementer i form av spørsmål bilder og statisk tekst, være del av slik dynamisk flyt.

Hvordan definere betingelsen

Først kan det være hensiktsmessig å lage en skisse (gjerne på papir) som viser det mønsteret du ønsker å skape for respondentene. Et eksempel på dette kan være:

  • Hvis svaret er ja på spørsmål 1, Vis spørsmål 2
  • Hvis nei på spørsmål 1, gå til spørsmål 3 (Ikke vis spørsmål2)

Når du skal opprette slik dynamisk visning i skjemaet ditt går du til skjemabyggeren og legger inn spørsmålet som definerer betingelsen for styring. 

For at logikken skal blir rett, må det styrende spørsmålet være plassert tidligere (høyere opp) i skjemaet enn elementet som skal vises eller skjules

Sett deretter inn underordnede elementer i skjemaet etter eget ønske. I eksempelet vil vi gjerne ha et nytt vanlig spørsmål for de som velger 'Ja' på spørsmålet om de er fulltidsstudent.

Når du har opprettet spørsmålet klikker du på "Visningsinnstillinger" for det styrte spørsmålet.

Det neste steget er å velge hvilket  foregående spørsmål som skal styre visningen.  
Du finner alle spørsmål som kan benyttes til dynamisk visning i menyen under teksten "Bare vis dette elementet hvis". Standardverdien her er "- ingen spørsmål valgt"

I menyen vises starten på spørsmålsteksten for de aktuelle spørsmålene som finnes over i skjemaet. 

(NB: Visningen i menyen er sortert slik at det spørsmålet som  ligger rett over dette  elementet i skjemaet vises øverst i menyen, og det spørsmålet som er vises i bunnen av menyen ligger øverst i selve skjemaet.)

Når du har valgt det riktige styrende spørsmålet under  ´Bare vis dette elementet hvis´ vises de aktuelle svaralternativene for det valgte spørsmålet. 
I denne  listen huker du av et eller flere svaralternativer  som skal være betingelse for at elementet skal vises. ('Ja' i dette eksempelet). 

Egenskaper ved dynamisk visning

  • Lukkede enkeltspørsmål av typen " Med radioknapper" , "Med nedtrekksliste" og "Med avkrysningsbokser"  kan benyttes til dynamisk visning.
  • Styrende spørsmål må være plassert høyere opp i skjemaet enn elementet som skal vises dynamisk.
  • Obligatoriske spørsmål kan godt ha styrt visning. (De er ikke påkrevet når de ikke vises)
  • Et element kan bare styres direkte av ett overliggende spørsmål
  • Flere nivåer dynamisk visning kan oppnås ved å skjule/vise flervalgsspørsmål som selv styrer visning.
  • Sideskift kan ikke skjules (vær obs på mulighet for tomme sider)

Se eksempel på svaring med dynamisk skjema

 

 
Emneord: Ruting, Flyt, Dynamisk, Piping, Conditional, Skip
Publisert 17. juni 2013 11:10 - Sist endret 7. feb. 2020 16:37