index

Skjematyper

 •   Spørreskjema
 •   Spørreskjema for sensitive data (TSD)
 •   Påmelding
 •   Flervalgsoppgave
 •   Fra mal

Les mer

Skjemaelementer

 • Spørsmålstyper
 • Kontaktinformasjon
 • Tekst
 • Bilder
 • Mellomtitler

Les mer

Slik bygger du et skjema

Legg ønskede felt og spørsmålstyper inn i skjemaet.

Les mer

Maler

Her finner du skjemamaler.

Les mer

Innstillinger

Hvor lenge skjemaet skal være åpent, svarkopi på e-post, hvor mange svar kan leveres.

Les mer

Rettigheter og tilgang

Bestem hvem som kan svare på, administrere og kopiere et skjema.

Les mer

Dynamisk visning

Nettskjema kan vise eller skjule enkeltspørsmål avhengig av tidligere svar.

Les mer

Flerspråklig skjema

 • Eget skjema for hvert språk
 • Felles skjema med språkene samlet for hvert spørsmål
 • Felles skjema med ulike deler på forskjellige språk

Les mer

Bilder i skjemaet

Bruk bilder som elementer i skjemaet eller som svaralternativer.

Les mer

Alternativ bildetekst

Når du bruker bilder i et skjema, skal det legges inn alternativ bildetekst.

Les mer 

Mobiltilpasning av skjema

Slik gjør du svaropplevelsen best mulig på mobiltelefon og nettbrett.

Les mer

Emoticons som svaralternativer

Bruk smilefjes i skjemaet.

Les mer

Lenker

Slik legger du inn lenker i et skjema.

Les mer

URL-parametre

Noen egenskaper ved skjemaet kan legges i nettadressen.

Les mer

Diktafon

Slik bruker du diktafon-appen til datainnsamling.

Les mer

Typografi

 

Les mer

Anonymt skjema

Nettskjema kan brukes uten å samle inn persondata.

Les mer

Sikker lagring av personopplysninger

Slik kobler du Nettskjema til TSD.

Les mer

API

Dokumentasjon på Nettskjemas API.

Les mer

Kodebok

Slik kan du kode spørsmål og svaralternativer til bruk i analyseverktøy.

Les mer