Skal du lage et Nettskjema for svaring på mobil eller nettbrett?

Hvis respondentene skal svare på mobile enheter presenteres her noen tips for å gjøre brukeropplevelsen best mulig.

  • En del mobiltelefoner har små skjermer. Unngå derfor store matriser (tabeller). De forsvinner lett ut i kantene på små skjermer og det blir mye skyving frem og tilbake for den som skal svare.
  • Når du bygger skjemaet velg gjerne spørsmål som presenteres vertikalt, ikke horisontalt. Spørsmål som egner seg godt er vanlige spørsmål (åpent tekstfelt), "Flervalgsspørsmål m/radioknapper" og "Flervalgsspørsmål m/avkrysningsbokser". 
  • Lag korte og enkle skjemaer og bruk gjerne sideskift mellom spørsmålene. Da slipper respondenten å skyve så mye nedover. Ved bruk av sideskift kommer det opp en "Neste" knapp i mellom spørsmålene. Dette gir også følelsen av fremdrift. 

Se eksempel: Nettskjema for mobile enheter

Emneord: mobil, ipad, nettbrett, mobil visning
Publisert 12. mars 2018 12:44 - Sist endret 1. apr. 2020 13:52