Opprette et nytt Nettskjema

Nettskjema har et API som alle brukere kan ta ibruk. Dette er foreløppig mest utviklet for å kunne hente ut data fra et skjema som lagrer data i Nettskjema sin database. APIet til Nettskjema er under stadig utvikling.

I noen tilfeller kan det være ønskelig å ta utgangspunkt i en mal når man skal lage et eget skjema. 

Tjenesten tilbyr 5 ulike valg ved oppretting av skjema rettet mot ulike bruksområder.

De ulike valgene tilbyr de samme hoved-elementene i selve skjemaet, men de  har noe avvikende funksjoner og dialog-utforming.

Du har disse valgene ved oppretting av nytt skjema;