Se resultater og undersøke data

Eier av et skjema kan vise og eksportere de innsamlede dataene i forskjellige formater. For å vise og/eller eksportere data fra Nettskjema, går du til det aktuelle skjemaet, og klikker på «Se resultater» oppe på skjermen. Velg formatet du vil vise eller eksportere dataene i, fra listen ved å klikke på ønsket alternativ. For en enkel oppsummering av resultatene, trykk på "Se rapport". 

I noen tilfeller kan det være ønskelig å publisere svar/påmeldinger på en nettside. Dette kan f.eks. være hensiktsmessig i forbindelse med et arrangement (worskhop, middag, seminar etc.) for å vise hvem som er påmeldt. 

Det er ikke lov å lagre personopplysninger lenger enn nødvendig. Dersom du gjør dette blir gamle personopplysninger ryddet bort automatisk for deg. Her kan du lese om hvilke vurderinger som er gjort for lagring av personopplysninger i Nettskjema, hvordan vi søker opp gamle skjema med personopplysninger, rydder i dem og hvordan du selv kan rydde i data i Nettskjema.

Gå direkte til oversikt over gamle skjema med personopplysninger under mine skjema på nettskjema.no.

En kort veiledning i hvordan importere data fra en Nettskjemaundersøkelse til Stata. 

Dette er et valg som kan gjøres under fanen "Innstillinger" for et skjema. Standardvalget er "Nei" så hvis du ønsker å bruke denne funksjonen må den aktivt slås på ved å trykke "Endre" og velge "Ja". Du får da opp en ny fane som heter "Kodebok".

Koding av spørsmålstekstene og svaralternativer til variabelnavn og standardverdier er nyttig hvis resultatene fra en undersøkelse skal etterbehandles i et analyseverktøy (f.eks. SPSS, STATA eller R). En kodebok gir informasjon om struktur, innhold og layout på datafilen til en undersøkelse. Oppsettet av kodeboken kan eksporteres som tekstfil og brukes som dokumentasjon og hjelpemiddel i videre bearbeiding av datasettet.

Komplett utfylt kodebok er påkrevet for alle skjema som skal levere data til TSD.

I Nettskjema har du mulighet til å laste ned alle leverte besvarelser som en tabulatorseparert fil. Denne kan importeres til SPSS for videre databehandling og analyse. Følgende trinn anbefales for å få et godt resultat.