Hvordan importere dataene til SPSS?

I Nettskjema har du mulighet til å laste ned alle leverte besvarelser som en tabulatorseparert fil. Denne kan importeres til SPSS for videre databehandling og analyse. Følgende trinn anbefales for å få et godt resultat.

Merk: denne veiledningen gjelder ikke for skjemaer koblet til Tjenester for Sensitive data (TSD). Se egen dokumentasjon for TSD-skjemaer.

  • Hvis ønskelig kan du aktivere kodebok i Nettskjema og legg inn variabelnavn og skårer/kodetall direkt der.
  • Når undersøkelsen er ferdig, last ned alle de innleverte besvarelse fra Nettskjema som en tabulartorseparert fil (tabseparert). Legg filen i en egen mappe.
  • Start SPSS (hvis det kommer opp en skjermbilde som spør "what would you like to do - trykk på 'cancel'). 
  • Gjør menyvalget: File > Read Text Data. I dialogen som kommer opp velger 'Text' som fil-type og encoding UTF-8. Bla deg så frem til mappen du har lagret filen fra Nettksjema og trykk på 'Open'.

 

Da starter en Text Import Wzard. I steg1 kan du hake av for 'No' på spørsmålet "Does your text file match a predefined format". Trykk så på 'Next/Continue'.

 

Steg 2: Her velger du 'Delimited' og 'Yes' (variabelnavn er inkludert på toppen av filen):

 

Steg 3: Feltet "The first case of data begins.." skal ha verdien 2. Hak av for 'Each line represents a case' og 'All of the cases'. 

 

Steg 4: På spørsmålet "Wich delimiters appear between variables?" kan du fjerne alle haker utenom Tab som vist nedenfor.

 

Steg 5 og 6: Her er det ikke nødvendig å gjøre noen videre innstillinger. Trykk 'Next' og 'Finish'.

Hvis du har brukt kodebok-funksjonen i Nettskjema: Last ned og bruk Nettskjema-kodebok som SPSS-syntaksfil

 

Emneord: SPSS, Nettskjema, Statistikk, dataanalyse
Publisert 2. apr. 2012 14:01 - Sist endret 16. juni 2020 13:42