Åpne og undersøke resultater fra Nettskjema i Stata

En kort veiledning i hvordan importere data fra en Nettskjemaundersøkelse til Stata. 

Alternativ 1:

 1. Gå til fanen "Se resultater" -  eksporter data som Tabseparert tekstfil (utf-8).
 2. Åpne tekstfilen i Notepad eller en annen enkel tekstbehandler. Marker alt (ctrl+a i Windows og cmd+a på Mac) og kopier (ctl+c).
 3. Åpne Stata og gå til "Data Editor". Lim inn dataene (ctrl+v).
 4. I dialogen som kommer opp velg "Treat first row as variable names" .

Alternativ 2:

 1. Gå til fanen "Se resultater" -  eksporter data som Tabseparert tekstfil (utf-8).
 2. Åpne Stata og gå til "File/Import/Text data (delimited, *.csv...)".
 3. I vinduet som kommer opp, trykk "Browse..." for å finne tekstfilen som du lastet ned i punkt 1.
 4. I det samme vinduet, sett "Delimiter" til Tab (Hvis du bruker data loader i TSD, skal "Delimiter" settes til Comma).
 5. Sett "Use row for first variable names" til Custom og la det stå 1 i ruta ved siden av.
 6. Sett "Text encoding" til UTF-8.
 7. Klikk OK.
 8. Du kan se på dataene ved å velge "Data/Data editor".

Hvis du ønsker å gjøre ovennevnte trinn (1-8) med kommandoer i Stata kan følgende Stata-kommando benyttes:

import delimited <filnavn>, delimiter(tab) varnames(1) encoding(UTF-8)

<filnavn> er adressen til tekstfilen, for eksempel M:\Documents\data-92442-2018-01-09-1013-utf.txt

 

Tips:

 • Det kan være nyttig å bruke kodebok for nettskjemaet, blant annet for å lage gode variabelnavn. Ta vare på kodeboken; den lastes ikke inn i Stata.
 • Der det er uinnfylte spørsmål i en nettskjema-besvarelse, vil det i Stata enten bli en 'missing value' eller en tom tekst-streng.
 • Dersom du har brukt Avkrysningsbokser i nettskjemaet, vil Stata lage en kolonne for hver boks. De resulterende Stata-kolonnene kan kreve litt etterarbeid før de er klare for analyse. Grunnen er at 'ikke avkrysset' tolkes likt som et uinnfylt spørsmål.
Emneord: Stata, Nettskjema, Statistikk, dataanalyse
Publisert 2. mai 2018 13:45 - Sist endret 18. feb. 2020 13:50