Slik lager du et nettskjema

Et nettskjema bygges opp med spørsmålsblokker og felter for opplasting av f.eks. vedlegg. 

Vilkår for bruk av Nettskjema

Før man oppretter et nettskjema må personvern og vilkår for bruk av Nettskjema være lest og forstått.

Skal du sette opp Diktafonappen kan du lese mer om det her. 

Logg inn og sett opp et nettskjema

Oppsummering:

 1. Logg inn på nettskjema.no.
 2. Trykk på Opprett Skjema og velg hva slags skjema du vil lage.
 3. Under Bygg skjema velger du hvilke spørsmål og elementer du vil ha med.

Under følger en mer utfyllende beskrivelse av hvordan å opprette et skjema. 

Logg inn

Innloggingen finner du på nettskjema.no. Du logger inn med brukernavn og passord fra en institusjon med avtale om bruk av Nettskjema. Du kan også logge inn med ID-porten, for eksempel med Bank-ID på mobil.

Opprett et nytt skjema

Klikk deg inn på dette menyvalget. Du får nå fem valg:

 •  Spørreskjema
 •  Spørreskjema for sensitive data (TSD)*
 •  Påmelding
 •  Flervalgsoppgave
 •  Fra mal

*Les om Aktivering av TSD i Nettskjema her.

Les mer om skjematypene her.

Velg språk, hvem som kan svare på skjemaet, og hvordan de eventuelt skal identifisere seg. Les mer om innlogging og identifisering her.

Vil du vite hvem som har svart på skjemaet?

Hvis du svarer nei, og ikke skal legge til andre personidentifiserende spørsmål, er skjemaet anonymt, og du kan trykke på Opprett nederst i dialogboksen. Skjemaet vil kunne besvares av alle som har lenke til det, og ingen personopplysninger blir lagret.

Hvis du svarer ja, må du velge hvilke opplysninger som lagres om hver enkelt respondent.

Hvilke personopplysninger vil du lagre om de som svarer?

Skjemaet lagrer kun de opplysningene du huker av for:

 • Fullt navn
 • E-postadresse
 • Brukernavn
 • Person-ID

Dette krever at respondenten er logget inn. Informasjonen du ber om vil bli automatisk utfylt. Les mer om innlogging og identifisering her.

Skal skjemaet ha andre spørsmål som kan være personidentifiserende?

Hvis du svarer nei her og har valg anonymt skjema øverst, kan du klikke på opprett. Hvis du velger ja går du videre til neste dialogboks. Der må du svare på noen tilleggspørsmål om innsamling av personopplysninger. Les mer om personidentifiserende spørsmål her.

Hva er formålet med innsamlingen?

Her må oppgi hva du skal bruke svarene til. Du har fire valg:

 • Studie- eller undervisningsrettet
 • Ansattrelatert
 • Forskning
 • Annet - her må du beskrive formålet

Les retningslinjene for ansvarlig skjemabruk og datainnsamling her.

Samles det inn sensitive personopplysninger?

Dette er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en bestemt person, og som omhandler:

 • Helseforhold
 • Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
 • At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
 • Seksuelle forhold og legning
 • Medlemsskap i fagforeninger
 • Genetiske eller biometriske opplysninger som brukes til entydig identifisering av personer

Les UiOs veiledning om sensitive personoppplysninger her.

Utleveres personopplysningene til andre utenfor egen institusjon?

Hvis du svarer ja må du oppgi hvem som får utlevert opplysningene. 

Les UiOs veiledning om sensitive personoppplysninger her.

Rettigheter for svaring

Slik bestemmer du hvem som kan svare på skjemaet og sender invitasjoner.

Les mer om rettigheter for svaring her.

Flerspråklige skjemaer

Slik kan du lage skjemaer på flere språk.

Les mer om flerspråklige skjemaer her.

Mobiltilpasset skjema

Slik tilpasser du skjemaet til mobiltelefon og nettbrett.

Les mer om mobiltilpasning her.

HTML-koding 

Slik kan du bruke HTML-koding til lyd, video eller typografi.

Les mer om HTML-koding her.

Spørsmål og måter å svare på

Spørsmålene legger du til under fanen Bygg skjema. Les mer om skjemaelementene her.  Alle spørsmål kan gjøres obligatoriske.

Spørsmål med tekstsvar

Et enkelt spørsmålsfelt med et fritekstsvar. Maks antall tegn per svar er 3800.

Spørsmål med radioknapper

Respondenten velger ett alternativ som svar. Du kan forhåndsvelge ett av svarene, men respondenten velger hvilket svar som avgis. Du kan få kopi av svarene på denne typen spørsmål sendt på e-post. Radioknapper kan også settes opp til å videresende brukere til et gitt skjema etter at de har levert svar. Les mer om videresende svar på e-postkopi og til nytt skjema.

Spørsmål med avkrysningsbokser

Respondenten kan huke av for flere svar. Du kan forhåndsvelge ett av svarene, men respondenten velger hvilke svar som avgis.

Spørsmål med nedtrekksliste

Respondenten velger ett alternativ som svar. Du kan forhåndsvelge ett av svarene, men respondenten velger hvilket svar som avgis.

Spørsmål med lineær skala

Respondenten må gradere sitt svar på en skala du definerer, for eksempel fra 1 til 10. Denne er også godkjent VAS-skal av EQ-5D.

Les mer om lineær skala her.

Automatisk utfylling av svar

Du kan sette forhåndsutfylte svar inn i skjemaet ved hjelp av parametre i adressen.

Les mer om automatisk utfylling her.

Spørsmål avhengig av tidligere svar i Nettskjema

Sett opp skjemaet til å vise spørsmål basert på tidligere svar.

Les mer om dynamisk spørsmålsvisning her.

Legg inn svaralternativer som ren tekst

Har du mange svaralternativer kan du legge dem inn som ren tekst.

Les mer om svar som ren tekst her.

Spørsmål med svartabeller

Matrisespørsmål inneholder en tabell med svaralternativer i rader og kolonner. Du legger dem til under fanen Bygg skjema. Alle spørsmål kan gjøres obligatoriske. Les mer om skjemaelementene her.  

Matrisespørsmål med radioknapper

Her kan du legge inn svaralternativer, og respondenten velger ett i hver rad som svar. Du kan forhåndsvelge svaret, men respondenten velger hvilke svar som avgis.

Matrisespørsmål med avkrysningsbokser

Her kan du legge inn svaralternativer, og respondenten kan huke av for flere i hver rad som svar. Du kan forhåndsvelge svarene, men respondenten velger hvilke svar som avgis.

Tekst og bilder, lyd og video

Du finner disse skjemaelementene under fanen Bygg skjema. Du kan lese mer om sidelementene her.

Mellomtittel

Legger til en mellomtittel i skjemaet, for eksempel en overskrift over et avsnitt.

Tekst

Åpner en tekstboks der du kan skrive inn informasjon. Maks antall tegn per boks er 3800.

Bilde

Her kan du enten lenke til et bilde med en URL til et nettsted der bildet er lagret eller laste det opp i Nettskjema fra din PC. Les mer om bruk av bilder her.

Du må legge inn en alternativ bildetekst. Les mer om alternativ bildetekst her.

Sideskift

Legger inn sideskift i skjemaet slik at respondenten kan bla med Forrige og Neste-knapper.

Andre elementer

Lyd og video

Du kan legge inn lydklipp og video i skjemaet. 

Les mer om lyd og video her.

Emotikoner som svaralternativ

Du kan bruke smilefjes som svaralternativ.

Hent emotikoner her.

Vedlegg og kontaktinformasjon til informant

Be om kontaktinformasjon, vedlegg eller tid og dato. Feltene legger du til under fanen Bygg skjema. Alle spesialfeltene kan gjøres obligatoriske. Les mer om skjemaelementene her.  

Person-ID

Her kan du be om respondentens fødselsnummer. Dette forutsetter at du har gjort en vurdering av behovet for å be om fødselsnummer. Les mer om bruk av person-ID i Nettskjema her. Du kan også be respondenten om å gjenta fødselsnummeret, for å sikre at det blir riktig utfylt. Dette feltet kan utfylles automatisk hvis respondent er logget inn med ID-porten, og valget Forhåndsutfylt er valgt. 

Fullt navn

Respondenter som er innlogget med Feide får dette utfylt automatisk hvis valget Forhåndsutfylt er valgt. Respondenter som ikke er logget inn ser et tekstfelt som må fylles ut.

Brukernavn

Respondenter som er innlogget med Feide får dette utfylt automatisk hvis valget Forhåndsutfylt er valgt. Respondenter som ikke er logget inn ser et tekstfelt som må fylles ut.

E-postadresse

Respondenter som er innlogget med Feide får dette utfylt automatisk hvis valget Forhåndsutfylt er valgt. Respondenter som ikke er logget inn ser et tekstfelt som må fylles ut.

Telefonnummer

Respondenten kan skrive inn sitt telefonnummer.

Vedlegg

En knapp med Velg fil til opplasting av vedlegg. Brukes sammen med et annet spørsmål. Maks filstørrelse er 30 MB.

Dato

Kalenderfelt for valg av dato, klokkeslett eller begge deler. 

Tall

En boks der respondenten kan skrive inn et tall innenfor forhåndsdefinerte verdier.

Referanse-ID

Dette settes i et skjema det videresendes til, slik at det lages en avidentifisert link mellom de to skjemaene.  

Mine skjemaer

Her finner du skjemaer du har opprettet eller har tilgang til.

Mine skjemaer

Her finner du skjemaene du har laget

Delt med meg

Her finner du skjemaer du har tilgang til.

Gamle skjemaer med personopplysninger

Her finner du skjemaer som ikke har mottatt svar på 6 måneder, og som derfor vil få personopplysninger automatisk slettet. Les mer om automatisk sletting her.

Lenker til eksempler og kurs om Nettskjema

Publisert 7. apr. 2021 11:04 - Sist endret 22. nov. 2021 13:51