Svar og etterbehandling av data i Nettskjema

Verktøy for svaring, intervjuer og databehandling

Her finner du nyttige verktøy som Nettskjema-appene, hvordan du importerer data til SPSS og Stata og mer.

Kort nettadresse

Du kan sette din egen nettadresse til et skjema.

Les mer om egen nettadresse her.

Vis et nettskjema på en nettside

Her finner du kode for embedding av et nettskjema.

Les mer om embedding her.

Publiser svar på nettside

Du kan publisere svar eller påmeldinger på en nettside.

Les mer om nettpublisering her.

Endre svarrettigheter etter åpning av skjema

Dersom du vil endre hvem som kan svare etter at skjemaet er åpnet.

Les mer om endring av svarrettigheter her.

Nettskjema Bilde-appen

Appen gjør det mulig å legge ved bilder til besvarelser.

Les mer om appen her.

Nettskjema Diktafon-appen

Appen muliggjør opptak på smarttelefon som svar. 

Les mer om diktafonappen her.

Les mer om røde data i diktafonappen her.

Intervjuer på Zoom

Du kan gjøre opptak av intervjuer på Zoom.

Les mer om hvordan du bruker Zoom med Nettskjema her.

Ipader til svaring

Ipader kan settes opp for innsamling av svar.

Les mer om datainnsamling med iPad.

Randomisering av svar

Gjennom å lenke sammen flere skjemaer kan du dele respondentene opp i tilfeldige grupper.

Les mer om randomisering her.

Importer data i SPSS

Slik får du data fra Nettskjema inn i SPSS.

Les mer om import i SPSS.

Importer data i Stata

Slik får du data fra Nettskjema inn i Stata.

Les mer om import fra Nettskjema i Stata.

Når er skjemaet åpent?

Her kan du legge inn start- og sluttdato for svaring.

Levering, e-post og personopplysninger

Disse elementene finner du under fanen Innstillinger inne i Nettskjema.

Lagring av svar

Her kan du velge om Nettskjema skal lagre svarene, eller om du kun vil motta svarene på e-post.

Automatisk sletting av svar

Her kan du velge at Nettskjema skal slette svar etter et antall dager du definerer. Dette er en viktig funksjon for å ivareta personvern. Funksjonen har tilbakevirkende kraft, slik at den vil slette eldre svar natten etter at den er skrudd på. Denne funksjonen virker ikke på skjemaer som er knyttet til TSD. OBS: Du kan ikke få tilbake svar som er slettet i Nettskjema

Få e-postvarsel når skjemaet mottar svar

Her kan du velge å få varsel når det kommer inn svar, enten til de som har rettigheter til å redigere skjemaet, eller en liste med e-postadresser. Du kan også velge om du vil ha en lenke til svaret eller hele svaret som tekst i e-posten.

Sende kvittering til respondent

Hvis du velger ja her får respondenten kvittering på e-post etter at svarene er levert.

Samler skjemaet inn personopplysninger?

Hvis skjemaet samler inn personopplysninger må du fylle ut formålet med innsamlingen, om det samles inn sensitive opplysninger og eventuelt hvem opplysningene deles med utenfor egen institusjon. 

Kontaktinformasjon

Dette elementet finner du under fanen Innstillinger inne i Nettskjema.

Kontaktadresse på skjemaet

Her kan du endre e-postadressen respondenten kan kontakte, eller legge inn lenke til en nettside i stedet.

 

Generelle innstillinger

Disse elementene finner du under fanen Innstillinger inne i Nettskjema. Les mer om innstillingene i skjemaet her.

Skjematype

Her kan du endre skjematype. Velg mellom:

 • Spørreskjema
 • Påmelding
 • Flervalgsoppgave - med mulighet for å vi se fasit, poengsum og riktig/galt svar
 • Spørreskjema for sensitive data (TSD)

Lås redigering av skjema etter første svar

Her kan du låse skjemaet slik at det ikke kan endres etter at første svar har kommet inn. Det anbefales ikke å endre skjemaet etter at svar er kommet inn, men skulle det være behov for små justeringer, kan skjemaet åpnes midlertidig med å velge nei her. Les mer om endringer i TSD-skjemaer etter at det er mottatt svar her.

Maks antall svar

Legg inn maks antall svar skjemaet tar i mot. 

Maks antall svar per person

Her kan du legge inn hvor mange ganger hver innloggede respondent kan fylle ut skjemaet.

Mulig for respondent å endre/slette eget svar

 • Her kan du velge om respondenten skal kunne endre eller slette svaret etter at det er avgitt. 
 • Denne funksjonaliteten er dessverre litt ustabil i og med at noen mailklienter er kjent for å forhåndslaste ned linker slik at hvis de kun virker én gang så kan de ikke brukes mer. Outlook for eksempel, er en slik mailklient som man ikke kan få tilsendt lenke til å redigere svar.
 • En mulig løsning er å videresende mailen til en annen mailklient, og redigere svaret der. 

Kodebok aktivert

Her aktiverer du kodeboken. Koding av spørsmålstekstene og svaralternativer er nyttig hvis resultatene fra undersøkelsen skal etterbehandles i et analyseverktøy  som SPSS, STATA eller R. Les mer om bruk av kodebok her.

Skjul indikator for hvor langt respondentene har kommet

Her kan du velge om skjemaet skal vise hvor langt i svarprosessen respondentene har kommet. 

Støtte invitasjoner på SMS?

Velg ja for å kunne sende invitasjoner til skjemaet på SMS. Les mer om bruk av SMS i Nettskjema.

Skjema-ID eller en liste med ID-er for videresending

Her kan du legge inn en eller flere skjema-ID-er for videresending.

Repeterende invitasjoner

Send påminnelser med faste intervaller.

Les mer om repeterende invitasjoner her.

Meldinger og språk

Disse elementene finner du under fanen Innstillinger inne i Nettskjema.

Melding på kvitteringside etter levert svar

Her legger du inn en melding til respondenten som vises etter at svaret er levert. Feltet er tomt ved opprettelse av skjema. Teksten kan inneholde HTML-tagget tekst (for visning av bilder og lenker ved behov).

Melding når maks antall svar er mottatt

Her legger du inn en melding til respondenten som forteller at skjemaet er stengt for svar fordi maksimalt antall svar er hentet inn. Eventuelt kan det lenkes til et skjema med venteliste. Feltet er tomt ved opprettelse av skjema. Teksten kan inneholde HTML-tagget tekst (for visning av bilder og lenker ved behov).

Skjemaspråk

Her kan du velge om skjemaet skal være på nynorsk, bokmål, eller engelsk. Les mer om flerspråklige skjema her.

Hvem kan svare, kopiere og redigere?

Disse innstillingene finner du under fanen Rettigheter inne i Nettskjema.

Hvem kan svare på skjemaet?

Her kan du velge hvem skjemaet er åpent for:

 • Alle - uten innlogging. Det vil være mulig for respondenetene å svare flere ganger.
 • Innloggede UiO- og Feide-brukere. 
 • Kun inviterte
 • ID-porten nivå 3
 • ID-porten nivå 4
 • Signering med ID-porten nivå 3
 • Signering med ID-porten nivå 4

Les mer om tilgangsrettigheter her.

Redigeringsrettigheter

Her kan du legge til eller fjerne brukere og grupper som kan redigere skjemaet. Vi anbefaler å stenge skjemaet for endringer etter at første svar er kommet inn. 

Kopieringsrettigheter

Her kan du legge til eller fjerne brukere og grupper som kan kopiere skjemaet.

Åpne skjemaet og send invitasjoner

Disse valgene finner du under fanen Innhent svar inne i Nettskjema. Du må åpne skjemaet før du får mulighet til å legge inn invitasjoner.

Åpne skjemaet

Her åpner du skjemaet så du kan sende invitasjoner og legge skjemaet til på en nettside. 

Hvis skjemaet kun skal deles med inviterte, får du mulighet til å legge inn e-postadresser her. Under Invitasjonsinnstillinger kan du skrive inn en invitasjonstekst og bestemme om invitasjonene skal repeteres og i så fall etter hvor mange dager.

Hvis skjemaet er åpent for innloggede brukere får du en nettadresse til skjemaet.  Denne kan du endre. Du kan også sende invitasjon til skjemaet på e-post her. 

Hvis skjemaet er åpent for alle får du en nettadresse til skjemaet.  Denne kan du endre.  Du får også  kode til å legge skjemaet på nettsider innenfor og utenfor UiO, og anledning til å sende invitasjon til skjemaet på e-post.

Les mer om å vise skjemaet som en del av en annen nettside her.

Se resultater

Denne fanen gir deg rapporter fra skjemaet ditt.

Webrapport

Her ser du svarene som er kommet inn fordelt på antall og prosent, med eller uten fritekstsvar.

Enkeltsvar

Her finner du oversikt over leverte svar, eller alle svar på en side.

Eksportere data

Her kan du eksportere dataene som en Excel-fil eller som tabseparert tekstfil (utf8).

Les mer om hvordan å koble sammen svar fra én person på tvers av flere avindentifiserte skjemaer.

Publisere svar

Her kan du velge hvilke svar du vil publisere på en nettside.

 

Publisert 7. apr. 2021 11:24 - Sist endret 8. nov. 2021 13:07