Svaring

Publisert 20. nov. 2019 13:36

Det å ikke få levert svaret sitt eller miste redigeringsarbeid som er gjort i et skjema generelt, er svært ubehagelig.

Under kan du lese om den grunnleggende varigheten for arbeidsøkter, samt funksjoner som skal sikre at du uansett får levert ditt arbeid.

Disse punktene er spesielt relatert til funksjonalitet i "det nye designet" for svaring  innført høsten 2019.

Publisert 22. aug. 2018 12:08

Informasjonen som vises i skjemaet vil bli lagret og kan inneholde personopplysninger.

Publisert 22. aug. 2018 12:08

Skjema som er satt opp til å lagre personopplysninger lagrer kun det du blir bedt om å svare på. Unntakene beskrives under.

Publisert 22. aug. 2018 12:08

For nettskjema som innstilt til ikke å lagre personopplysninger, lagres ikke informasjon om hverken  hvem som har svart, tidspunkt for levering av svaret eller annen "metadata" (som for eksempel IP-adresse),  i verken svardata som er tilgjengelig for skjemaeier eller som informasjon tilgjengelig fra driftssiden i Nettskjema. 

Når skjemaet heller ikke inneholder spørsmål som gjør det mulig å avlede personidentitet gjennom tolking av interne sammenhenger  i svarsettet, så er det ansett som anonymt av NSD.

Publisert 24. jan. 2017 12:15

*** NB: ***

Løsningen for lokal mellomlagring  finnes kun for skjema med "gammelt design".

For skjema med "nytt design" kan du lese mer her om de regler som gjelder for svartider og levering.

 


 

Nettskjema tilbyr deg som redaktør å be om aktivering av lokal lagring av svar underveis i svarprosessen for skjema som kan besvares av Alle. Når funksjonen aktiveres av respondenten under svaring, lagres svardata fortløpende (kryptert) inne i den i nettleseren som brukes. Svarprosessen kan avbrytes når respondenten vil, og endringene i skjemaet er lagret i den aktuelle nettleseren på  maskinen det ble  svart [1].