Tips og triks

Her finner du nyttige tips og triks og vanlige spørsmål om bruk av Nettskjema.

Mange telefoner er idag satt opp med direkte backup til tjenester som Apple eller Google. Det betyr at i mange tilfeller er det problematisk å ta bilder til bruk i forskning eller jobbsammenheng uten at man skal tegne egne databehandleravtaler med de som leverer backuptjenesten. Her beskrives det hvordan du kan gjøre dette sikkert og lovlig med mobilappen Nettskjema-bilde.

Basert på UiOs klassifisering av data definerer vi at lydopptak tatt opp med mobilappen Nettskjema-diktafon vil kategoriseres som fortrolige data; omtalt som røde data. Her beskrives en måte der eks. studenter som jobber med sin masteroppgave kan ta opp lyd med røde data fra intervjuer og lagre disse i Nettskjema.

Se egen dokumentasjon for å ta opptak med mobilappen Nettskjema-diktafon.

November 2019 har vi lagt om til nytt standard design til  bruk på svar-sidene i tjenesten. Designet er moderne i formen og  mye bedre i bruk på ulike typer enheter. Spesielt for mobile enheter mener vi bruksopplevelsen er kraftig forbedret. All  videre utvikling av funksjonalitet i  forhold til svaring vil kun bli innført i dette designet.

Det utfasede ("gamle") designet vil være tilgjengelig for prosesser som allerede bruker det i dag, men ikke være tilgjengelig for nye skjema.

Vår plan er å fjerne all tilgang og bruk av det gamle designet ved utgangen av 2020. 

Det nye designet  overholder kravene om universell utforming. 

Et nettskjema kan nå benyttes som startpunkt for randomisering til to (eller flere) tilfeldige skjemaer for videre prosess med ulike grupper av respondenter.

Et spesialtilfelle av denne randomiserte videre-koblingen er at man også kan lenke skjemaer direkte sammen som deler i en flyt.

Per i dag må oppsett for randomisert eller statisk viderføring bestilles av nettskjema-drift.

Om du må presentere samme nettskjema til en eller flere respondentgrupper på ulike språkformer må du  i dag gjøre noen valg.

Under vil vi presentere nettskjema sine muligheter i dette området, og diskutere det som i dag framstår som brukbare løsninger.

Under finner du en samlet oversikt over mer og mindre skjulte egenskaper ved tjenesten,  hva de gjør, hva som forutsettes for bruk og hvordan du kan få tatt egenskapen i bruk

Vi har noen få egenskaper på svarsider som kan styres ved å legge på parameter på skjemaets adresse.

Framdriftmarkering og visning av informasjonstekst  om anonymitet er blandt disse.

I tillegg er det mulig å legge svarverder inn i felt i skjema via parametre  i skjema adressen.

Alle tre metoder kan brukes ved innbygging av skjema i andre nettsider eller ved direkte invitasjon eller lenking til skjemaet.

Les under om hvordan dette kan brukes.

Når et skjema har mottatt data kan man ikke endre rettigheter for svaring (under fanen «Rettigheter»). Det er kun mulig når skjemaet ikke har svar.

Under beskrives hva du må gjøre før du kan endre rettigheter (og enkelte andre innstillinger) uten å miste data.

Skal du foreta en anonym undersøkelse eller evaluering? Her er noen grep og en sjekkliste.

Som bruker av Nettskjema er du ansvarlig for håndtering av data du samler inn. Dersom du har skjemaer som ikke har mottatt svar på 6 måneder og som vi mener inneholder persondata, blir skjemaet kategorisert som gammelt under mine skjemaer.

Hvis respondentene skal svare på mobile enheter presenteres her noen tips for å gjøre brukeropplevelsen best mulig.

Når det er svart nei på spørsmålet  "Samler skjemaet inn personopplysninger?" under fanen "Innstillinger", så vil det ikke lagres personidentifiserende data om respondenten i Nettskjema-tjenesten.

Read how to set the response values ​​in the form via parameters in the address of the response form.

Note: This feature can not be used for form set up with the right to reply  set to "Invited Only". 

En eller flere Ipader kan settes opp for innsamling av data via Nettskjema og driftes sentralt av USIT for økt brukervennlighet.

Du kan sette svarverdier i skjemaet via parametre i adressen til det. det er også mulig å låse denne informasjon mot endring.

NB: Funksjonen kan ikke brukes for skjema som er satt opp med "kun for inviterte" som rettighet til svaring .

Ved UiO er det utviklet en diktafon-app for opptak av lyd fra smart-telefon. Lydfilene sendes til Nettskjema. Appen heter Nettskjema-diktafon og lastes ned fra Google Play og AppStore.

Se egen dokumentasjon for hvordan du tar opp fortrolige data med Nettskjema-diktafon.

Noen ganger er det behov for å bruke typografiske virkemidler i et nettskjema, eller behov for å inkludere lyd eller video. Dette gjøres med html-koding av teksten (markup).

Det har lenge vært mulig å legge inn bilder og lenker enkelte felt i tjenesten.  Ved innføring av støtte for HTML 5 i tjenesten er mulighetene på dette området blitt enda bedre.