Legger Nettskjema igjen skjulte elektroniske spor som kan identifisere personer?

Når det er svart nei på spørsmålet  "Samler skjemaet inn personopplysninger?" under fanen "Innstillinger", så vil det ikke lagres personidentifiserende data om respondenten i Nettskjema-tjenesten.

Et slikt skjema vil ikke lagre hverken ip-adresse, brukernavn, leveringstidspunkt eller annen informasjon om den som svarer. Nettskjemas interne hendelselogg vil heller ikke reflektere svarhendelsen koblet til innlogging eller svarlevering.

Et anonymt skjema vil ikke kunne inneholde følgende spesialtfelter:

  • Person-ID
  • Fullt navn
  • Brukernavn
  • E-postadresse
  • Vedlegg

Skjemaeier er ellers ansvarlig for utformingen av skjemaet og at personvern blir ivaretatt i følge gjeldene lovverk og at nødvendige tiltak er gjort for å sikre anonymitet som er beskrevet her:

http://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/tips-triks/tiltak-for-a-sikre-anonymitet.html

Den informasjonskapslen (cookies) som opprettes i brukerens nettleser ved svaring inneholder ingen referanse til skjema-id/navn som respondenten kontakter under sesjonen i tjenesten. 

Informasjonskapsler brukes ikke under utfylling av skjema. Det betyr at deler av levert svar eller forarbeidet svar ikke blir lagret på brukermaskin. [ 1 ]
Kapsler inneholder kun en sesjons-id som er gyldig inntil brukeren logger ut eller lukker nettleseren. Sesjon på server som ikke er normalt avsluttet, stoppes automatisk etter et par timer. Nettleserens historikk-logg vil kunne vise skjemaadresse/id, men ikke innholdet som er levert i sesjonen mot siden.

 

[1] Dersom skjemaets innstillinger åpner for lokal lagring av svar under svaring, så lagres endringeri skjemaet fortløpende som et kryptert objekt i nettl3serens minne under og etter svaring.
Les med om lokal mellom-lagring her.

Emneord: anonym, personopplysninger, ip-adresse
Publisert 8. feb. 2018 16:02 - Sist endret 7. feb. 2020 16:37