Samle inn bilder med særlige kategorier av data

Mange telefoner er idag satt opp med direkte backup til tjenester som Apple eller Google. Det betyr at i mange tilfeller er det problematisk å ta bilder til bruk i forskning eller jobbsammenheng uten at man skal tegne egne databehandleravtaler med de som leverer backuptjenesten. Her beskrives det hvordan du kan gjøre dette sikkert og lovlig med mobilappen Nettskjema-bilde.

Forutsetning

Denne veiledningen baserer seg på "Ta opp lyd med røde data" og vi forutsetter her det sammen: Du må selv vurdere om du kan lagre bildene i Nettskjema eller om du må bestille sikker lagring i TSD.

Mobilappen er designet for å ta bilder opptil "Svarte" data, og vi garanterer for at bildene ikke kommer på avveie på din telefon etter at de er tatt.

Funksjonalitet

  • Nettskjema-bilde kan ta et bilde og leverer dette til sikkert til Nettskjema.
  • Dersom du mangler nett, blir den lagt kryptert i kø
  • Du kan velge at alle bilder leveres når du er på Wifi
  • Alle bilder blir liggende kryptert i "søppelkasse" på telefonen og kan leveres på nytt om de blir slettet fra Nettskjema. De kan ikke leveres til andre skjema.
  • Etter at du har tatt bilde, kan du få opp dine egne spørsmål fra Nettskjemaet du har satt opp, slik at bildet kan berikes med flere data fra den som tar bildet.
  • Du kan velge om den som tar bilde skal levere med sin egen StudieID for hvert bilde som tas.

Oppsett

  1. Velg å opprette nytt skjema "fra Mal" og velg Nettskjema-bilde
  2. Legg til ev. egne spørsmål du vil skal dukke opp i appen etter at bildet er tatt
  3. Åpne skjema og noter deg ID til skjema eller sett egen URL
  4. Installer appen og skriv inn ID til skjema som skal motta data

Se ellers dok for diktafon for detaljer rundt hvordan du legger inn felt for ResponendetID.

Behandle data

Dersom du skal laste ned data, må du ha hjemmel for å gjøre dette. På UiO er det lov å laste ned opptil røde data på datamaskiner driftet av UiO. På UiO betyr dette at du kan logge inn på programkiosk og jobbe med data der.

Dersom du ikke laster ned data, kan du la dem ligge i Nettskjema og se på dem der. Nettskjema har forhåndsvisning av bilder, slik at disse ikke blir lastet ned på datamaskin når du ser på dem.

Publisert 9. okt. 2019 18:17 - Sist endret 9. okt. 2019 18:19