Ta opp lyd med røde data

Basert på UiOs klassifisering av data definerer vi at lydopptak tatt opp med mobilappen Nettskjema-diktafon vil kategoriseres som fortrolige data; omtalt som røde data. Her beskrives en måte der eks. studenter som jobber med sin masteroppgave kan ta opp lyd med røde data fra intervjuer og lagre disse i Nettskjema.

Se egen dokumentasjon for å ta opptak med mobilappen Nettskjema-diktafon.

Forutsetning

Når du samler inn lydopptak med Nettskjema-diktafon, er du selv ansvarlig for at du gjør dette på en lovlig måte med riktige samtykker og at du sletter data når du ikke lengre har hjemmel til å oppbevare dem. Dersom du bruker Nettskjema, blir dette arbeidet enklere; og vi garanterer at databehandleravtaler er på plass og at data ikke blir tilgjengelige for tredjepart. 

Dersom du samler inn forskningsdata som kvalifiserer til lagring i TSD, må du selv ta ansvar for bestilling av prosjekt i TSD. Eks.: Dersom du samler inn lyd-data som en del av et større forskningsprosjekt må du avklare med ansvarlig forsker hvor data skal lagres.

Denne dokumentasjonen er med tanke på personer som samler inn røde lyddata med Nettskjema-diktafon og lagrer data i Nettskjema. Eks. metodiske intervjuer til ditt eget Mastergradsprosjekt. Er du usikker; avklar med din veileder.

Oppsett av skjema

Det er 2 måter å bruke appen Nettskjema-diktafon på:

  1. Du tar selv opp alle opptak med din telefon
  2. Repondentene har selv installert appen Nettskjema-diktafon og tar opp lyd selv som de leverer til ditt Nettskjema.´

Se utvidet dokumentasjon for bruk av Nettskjema-diktafon for hvordan dette settes opp.

Innsamling av svar

Når du tar opp lyd, må du ha et system for å gjenkjenne hva de forskjellige opptakene inneholder. Dette kan du legge inn som kommentar rett før opptaket leveres, og da vil kommentaren ligge sammen med lydopptaket i Nettskjema.

Alle tidligere leverte lydopptak blir liggende kryptert på telefonen i 90 dager. Dersom du ved en feiltagelse sletter data i Nettskjema eller får problemer under opplastingen, kan du laste opp filene på nytt.

Lytte til filene du har tatt opp

Røde data skal ikke lastes ned på egen PC eller telefon. Det er derfor viktig at du hører på lydfilene dine uten å laste dem ned. I Nettskjema kan du lytte til alle filene uten å laste dem ned når du går til fanen "Se resultater" og velger "Oversikt over leverte svar". Lydspilleren vil variere i utseende fra nettleser til nettleser.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, skjermbilde.
Lydspilleren varierer fra nettleser til nettleser ettersom den er satt inn med HTML5. Dette eksempelet er fra Firefox på Mac.

Rydding av data

Om du har røde data, skal du aldri laste lyd-dataene dine ned fra Nettskjema; men kun høre på dem i nettleseren. Når du er ferdig med din analyse av dataene, skal du slette opptakene. Om du har hjemmel til å laste dataene og lagre dem, kan du gå inn på enkeltbesvarelser og laste ned enkeltfiler.

Om du ikke sletter dataene, kommer Nettskjema til å slette disse i forbindelse med neste rydding av persondata (p.t. 6 måneder etter siste svar er mottatt).

Sikkerhet

Nettskjema-diktafon regnes som sikrere enn vanlige diktafoner, ettersom vi garanterer for at lydopptak ikke kan havne på avveie ukryptert.

Om du ønsker enda høyere sikkerhet, kan du bestille IDporten -bruker i Nettskjema og få 2-faktor innlogging. På UiO vurdere vi at det er greit å få tilgang til røde data med sin FEIDE-bruker, så dette er i utgangspunktet ikke nødvendig for de fleste innsamlinger.

Last ned appen

Publisert 12. juli 2019 13:33 - Sist endret 7. feb. 2020 16:38